IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA DJEČJEG VRTIĆA „ISKRICA“ LIPOVLJANI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.

              Na temelju članka 8. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u Dječjem vrtiću ( Narodne novine broj 83/01) uz prethodnu raspravu i zaključke Odgojiteljskog vijeća od dana 29.08. 2017. godine, Upravno  vijeće  na sjednici dana 31.08.2017.  godine, donosi

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA DJEČJEG VRTIĆA „ISKRICA“ LIPOVLJANI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.