IZRADU PROJEKTA OBNOVE ŠKOLE I SPORTSKE DVORANE ZAJEDNIČKI FINANCIRAJU ŽUPANIJA I OPĆINA LIPOVLJANI

Osnovnoj školi Josipa Kozarca u Lipovljanima potrebna je obnova i uređenje zgrade matične škole i sportske dvorane. U zajedničkom dogovoru čelništva škole i općine Lipovljani, i Sisačko-moslavačke županije, u čijoj je nadležnosti školstvo, pokreće se izrada projekta i projektne dokumentacije za buduću obnovu. Stoga je, u utorak, 28. lipnja potpisan sporazum o zajedničkom financiranju izrade projekta i dokumentacije u iznosu od 100.000 kuna, a financirat će ga sa 60.000 kuna Sisačko-moslavačka županije i sa 40.000 kuna općina Lipovljani.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERASporazum o zajedničkom financiranju izrade projekta obnove, a onda i njegove kandidature na fondove EU, u knjižnici Osnovne škole Josipa Kozarca u Lipovljanima potpisali su Marin Piletić, zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije, Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani i Mirjana Faltis, ravnateljica lipovljanske Osnovne škole. Potpisivanju ugovora bio je prisutan i Darijan Vlahov, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Sisačko-moslavačke županije.

Radovi na pripremi projekta obnove i uređenja školske zgrade i sportske dvorane kreću ubrzo, a pripremit će ih ‘Tenzor’ d.o.o. iz Zagreba. Izrada projekta i potrebne dokumentacije koštat će 79.800 kuna, uvećano za PDV, što će ukupno iznositi 99.750 kuna, a njihov posao financirat će, prema potpisanom ugovoru, Sisačko-moslavačka županije i općina Lipovljani.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERANa potpisanom ugovoru o zajedničkom financiranju izrade projekta obnove, u ime svih učenika i zaposlenika škole zahvalila je županiji i općini Mirjana Faltis, ravnateljica škole. Naglasila je kako je škola izgrađena 1980. godine i od tada nije obnavljana, pa je to nužno potrebno što prije napraviti. Škola broji 350 učenika, a njihov broj se ne smanjuje, a tako bi trebalo biti i u slijedećim godinama, rekla je, tijekom zahvale Mirjana Faltis.

O važnosti potpisanog ugovora, obnove škole i sportske dvorane za školu i općinu Lipovljani kratko je govorio i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, koji je naglasio da je KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAopćina Lipovljani prihvatila zajednički sufinancirati projekt, iako nije osnivač škole. Općina Lipovljani već dugo godina ulaže u uređenje škola na svom području, kako bi se stvorili što bolji uvjeti za školovanje sve djece s područja općine Lipovljani. Nakon izrade projekta očekuje milijunsku investiciju u objekte škole iz sredstava Europske unije.

Suradnja općine Lipovljani i županije je dobra i ovo nije jedini projekt koji zajednički financiraju. KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERATu su projekti iz kulture lipovljanskih udruga, te projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u Lipovljanima, pa je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, još jednom zahvalio županu i ostalim dužnosnicima u Sisačko-moslavačkoj županiji na pruženoj financijskoj potpori projektima i potrebama iz Lipovljana.

Inicijativu i zajedničko financiranje izrade projekta obnove škole pozdravio je i Marin Piletić, zamjenik župan Sisačko-moslavačke županije, koji je naglasio da je županija i do sada ulagala novac u uređenje školskih zgrada u mreži područnih škola lipovljanske osnovne škole, te da ga raduje zajedničko financiranje ovog projekta.

Damir SMETKO

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA