IZLAGANJE GEODETSKIH ELABORATA ZA PROVEDBU LOKACIJSKE DOZVOLE – HŽ

JAVNI OGLAS

o postupku izlaganja na javni uvid geodetskih elaborata temeljem članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18)

U postupku je izrada geodetskih elaborata u svrhu provedbe:

Lokacijske dozvole koju je izdalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (Klasa: UP/I-350-05/13-01/110, Urbroj: 531-05-1-14-62 u Zagrebu, 6. lipnja 2014.), pravomoćna s danom 14. kolovoza 2014., Rješenja o produljenju važenja lokacijske dozvole (Klasa: UP/I-350-05/16-01/000126, Urbr: 531-06-1-1-1-16-0005, Zagreb, 19. rujna 2016. godine)., Rješenja o ispravku greške lokacijske dozvole (Klasa: UP/I-350-05/18-01/000190, Urbroj: 531-06-1-1-18-0002, Zagreb, 21. studenog 2018.), te Izmjene i dopune lokacijske dozvole koju je izdalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija (Klasa: UP/I-350-05/18-01/000192, Urbroj: 531-06-2-1-19-0012 u Zagrebu, 15.07.2019.), pravomoćna s danom, 24. rujna 2019., u sklopu projekta dogradnje, obnove i izgradnje drugog kolosijeka te izgradnje nove dvokolosiječne pruge M103 Dugo Selo – Novska.

Geodetski elaborati izrađuju se za katastarske općine:

1. PILJENICE (MBR. 318949) na katastarskim česticama: 698/1, 699, 700, 701/1, 703/1, 703/3, 706/1, 708/1, 708/3, 708/4, 710, 738, 764/1, 764/2, 856, 857/1, 857/2, 889/1, 890, 891, 893/2, 893/3, 894/1, 895/5, 895/6, 895/7, 895/8, 896, 897, 898/1, 898/2, 898/3, 899, 900, 903/2, 903/3, 904/2, 904/3, 905, 918/1, 929/1, 929/3, 929/4, 931/1, 931/2, 932, 933, 934, 937, 938, 941, 942, 943, 947/1, 948/1, 949, 951/1, 952, 955, 959, 960, 962/1, 966/2, 1495/2, 1498/1, 1498/2, 1499, 1500, 1501/1, 1501/2, 1501/4, 1502/1, 1502/2, 1502/4, 1503, 1507.

2. LIPOVLJANI (MBR. 318876) na katastarskim česticama: 500, 501, 504, 505, 506/1, 508/1, 508/2, 511, 512, 513, 520, 521/1, 522/2, 523, 524/1, 524/2, 533, 534, 539, 541, 544, 545/1, 545/2, 548/4, 549, 553/1, 553/2, 554, 555, 560, 561/1, 561/2, 565/2, 569/2, 569/19, 569/20, 569/25, 569/30, 569/31, 570/5, 2718, 2720/1, 2720/2, 2722/1, 2722/2, 2722/3, 2723, 2724/2, 2725, 2726, 2727, 2729/2, 2730, 2732/1, 2734/3, 2734/4, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742/2, 2742/3, 2742/4, 2742/5, 2742/16, 2742/17, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747/1, 2748/1, 2748/2, 2748/3, 2749/1, 2750, 2751, 2752/1, 2753, 2754/2, 2755, 2756, 2757/1, 2757/2, 2757/3, 2757/4, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765/1, 2765/2, 2765/3, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774/1, 2774/2, 2774/3, 2775, 2776/1, 2776/2, 2777/1, 2777/2, 2778, 2779, 2780, 2783, 2784/1, 2784/2, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791/1, 2791/2, 2791/3, 2791/4, 2792, 2793, 2794/1, 2794/2, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2821, 2894/2, 3162/3, 3172/1, 3172/2, 3172/6, 3177/1, 3178/1, 3282/1, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287/1, 3287/2, 3288, 3290, 3291, 3293/1, 3293/2, 3295, 3296/3, 3297/2, 3335/3, 3335/4, 3336, 3337/2, 3338/2, 3348/1, 3349/1, 3350/1, 3351, 3353, 3354/1, 3354/2, 3356/1, 3356/2, 3356/3, 3357, 3358, 3359, 3360, 3376, 3377, 3381, 3382, 3385, 3386, 3388/1, 3388/2, 3388/3, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394/1, 3394/2, 3395/1, 3397/1, 3398/1, 3399/1, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3412/4, 3412/5, 3412/6, 3413/2, 3414/2, 3415/1, 3425/1.

Naručitelj izrade geodetskih elaborata je HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb, a geodetske elaborate izrađuje tvrtka GEOANDA d.o.o., Petrovaradinska 1b, 10000 Zagreb.

Ovim putem obavještavaju se svi nositelji prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama da uvid u geodetske elaborate mogu izvršiti dana:

  • 14. i 15. rujna 2020. od 9 do 14 sati u Općinskoj vijećnici u zgradi Općine Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani za katastarske općine: 1. PILJENICE, 2. LIPOVLJANI,

Kontakt osoba za sve informacije je voditelj projekta Marijan Mulig, mag.ing.geod.et geoinf., telefon: 01-3861 182, 099-471-7555, e-mail: marijan.mulig@geoanda.hr

Molimo sve nositelje prava na katastarskim česticama da se prilikom uvida u geodetski elaborat pridržavaju svih propisanih mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske vezanih uz suzbijanje pandemije COVID 19.