IZGRADNJA VODOSPREME I CRPNE STANICE NA TOROVIMA U LIPOVLJANIMA U ZAVRŠNOJ FAZI

Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, Andrija Rudić, gradonačelnik Kutine i Mijo Šepak, direktor Moslavine d.o.o., zajedno sa svojim suradnicima, obišli su trasu magistralnog vodovoda Kutina – Lipovljani i vodospremu u lipovljanskoj ulici Josipa Kozarca, na Torovima. Radovi na vodovodu i vodospremi su u završnoj fazi i očekuje se da će sredinom godine biti pušteni u rad, nakon potrebnih ispitivanja i dobivanja dozvola za rad.

                Izgradnja magistralnog vodovoda od Kutine prema Lipovljanima, uz gradnju impresivnog zdanja vodospreme s crpnom stanicom na Torovima, primjer je partnerske suradnje. Naime, kutinsko komunalno poduzeće Moslavina d.o.o., prijavila je projekt Magistralni vodovod Kutina – Lipovljani i Vodospremnik i crpnu stanicu Torovi za sufinanciranje iz EU fondova. Vrijednost projekta je 34,3 mil. kn. Iz EU fondova projekt je sufinanciran sa 22,6 mil. kn. Ostali dio od 11,7 mil. kn financira se iz nacionalnih sredstava na način da Hrvatske vode sufinanciraju 7,1 mil. kn, a Moslavina d.o.o. 4,6 mil. kn za što sredstva osiguravaju jedinice lokalne samouprave; Gradovi Kutina i Popovača te Općine Velika Ludina i Lipovljani. Na najvišem predjelu na Torovima izgrađena je vodosprema veličine 2 x 500 m³ vode, a gradnja je završena krajem prosinca prošle godine.

                Na Torovima ostaje urediti okoliš kroz tzv.završne radove oko vodospreme, a započinju i završni radovi ispitivanja vodovoda i tlačnih opterećenja, punjenje i ispiranje cjevovoda i vodospreme, te analiza vode, nakon čega kreće probni rad. Izgradnja vodospreme s crpnom stanicom na Torovima vrijedna je 4, 3 milijuna kuna.

                Na području jedinica lokalne samouprave kojim prolazi magistralni vodovod omogućit će spajanje uličnih vodova, a time i građana na vodoopskrbnu mrežu. Crpna stanica Torovi na području Općine Lipovljani važna je za funkcioniranje sustava, i na području grada Kutine, ali još važnija za vodoopskrbni sustav na području općine. Zato je Općina Lipovljani partner u ovome projektu, jer njegovom će realizacijom u cijelosti biti omogućena opskrba vodom na cijelom području Lipovljana, istaknuo je načelnik općine Lipovljani Mario Ribar. Istaknuo je i zadovoljstvo realizacijom projekta, budući Općina Lipovljani i mještani općine dobivaju izuzetno važan objekt za kvalitetno funkcioniranje vodoopskrbnog sustava. Važnost projekata je višestruka, jer će se završetkom magistralnog vodovoda Kutina – Lipovljani, stvoriti mogućnost mještanima Malih Piljenica, koje su na području Općine Lipovljani, priključke na vodoopskrbni sustav i tako će Općina Lipovljani imati 100% pokrivenost vodoopskrbnom mrežom. Projekt je važan i za kvalitetnije funkcioniranje izgrađenog vodoopskrbnog sustava, i to u tehničkom smislu, jer bi novi sustav opskrbe kroz vodospremu trebao donijeti i manje tlačne udare, a pri tom osigurati i kvalitetniju opskrbu svim našim sumještanima, te kroz  smanjenje puknuća i gubitaka vode u sustavu, racionalizirati poslovanje komunalnog poduzeća Lip Kom d.o.o.

         Ovi projekti su primjer lijepe partnerske suradnje između partnera u projektu: Gradova Kutina i Popovača, Općine Velika Ludina, Općine Lipovljani i nositelja projekta Moslavine d.o.o. S obzirom da je projekt izuzetno tehnički i financijski zahtjevan, ovo je lijep primjer kako ovako važne i zahtjevne projekte zajednički realizirati

                Nakon svega viđenog Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani i Andrija Rudić, gradonačelnik grada Kutine i Mijo Šepak, direktor poduzeća Moslavina d.o.o., izrazili su svoje zadovoljstvo izgrađenim i najavili potrebu novih, zajedničkih projekata.

Damir SMETKO