Izglasano 6 odluka na 21. sjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani

         Radnu sjednicu, sa svega 8 točaka dnevnog reda, u utorak, 18. veljače održalo je Općinsko vijeće općine Lipovljani. Sjednicu je sazvao i vodio Tomislav Lukšić, predsjednik Općinskog vijeća. Među važnijim, donesenim odlukama je i ona o dodjeli javih priznanja koja se dodjeljuju uz Dan općine Lipovljani, 19. ožujka, na blagdan sv. Josipa, nebeskog zaštitnika župe i općine Lipovljani.

         Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika s prošle, 20. sjednice, održan je aktualni sat, gdje su vijećnici upućivali pitanja Nikoli Horvatu, načelniku općine Lipovljani i Davoru Živkoviću, direktoru ‘Lip-kom servisa’. Postavljeno je 8 pitanja koja su se odnosila u većini na komunalne djelatnosti, a postavilo ih je 6 vijećnika.

         Nakon toga, bez rasprave, a uz obrazloženje potrebnih izmjena, izglasana je Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lipovljani, obzirom na promjenu Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Izmjene i samu odluku, obrazložila je Danijela Matejaš, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani.  

         Izglasana je i odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani. Dodatna pojašnjenja, također je obrazložila, pročelnica Danijela Matejaš. Za napomenut je kako se koeficijenti službenika i namještenika nisu mijenjali, već samo nazivi radnih mjesta, kako bi se uskladili sa pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.

         Uz ove dvije odluke, vezane uz upravni odjel Općine Lipovljani, izglasan je i Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani. Uz prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju, vijećnicima je pripremljen i izgled obrasca za ocjenjivanje na kojem se mogu vidjeti kriteriji ocjenjivanja zaposlenika.

         Bez veće rasprave, vijećnici Općinskog vijeća općine Lipovljani, izglasali su i izvješće općinskog načelnika Nikole Horvata o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2019. godini. Na području općine Lipovljani, u protekloj, 2019. godini, sakupljeno je i zbrinuto 518,5 tona mješovitog komunalnog otpada, 24 tone papira i kartona, 284 kg plastične ambalaže, 358 kg plastike i 960 kg odbačenog električnog i elektroničkog otpada.  

         Na kraju 21. sjednice Općinskog vijeća općine Lipovljani donijeta je i odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Lipovljani, uz Dan općine. Za Plaketu općine Lipovljani predložene su ‘Hrvatske šume’ d.o.o., za niz godina odlične suradnje s Općinom Lipovljani, kao i održivo, kvalitetno i odgovorno gospodarenje državnim šumama na području Općine Lipovljani. Za Nagradu općine Lipovljani je predložen Marko Pavičić, učenik 5. razreda Osnovne škole ‘Josipa Kozarca’, za postignute vrijedne sportske rezultate. Za Zahvalnicu općine Lipovljani predložene su Gordana Ribar i Sofija Martinovski, medicinske sestre iz Lipovljana, koje godinama požrtvovno i strpljivo rade s bolesnim osobama u Domu zdravlja u Lipovljanima.

         Prijedlog je jednoglasno izglasan. Na sjednici je bilo prisutno 11 od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća općine Lipovljani.

Damir SMETKO