IZGLASAN OPĆINSKI PRORAČUN VEĆI OD 12 MILIJUNA KUNA

U idućoj, 2015. godini općina Lipovljani imat će u iznosu od 12.350.000 kuna, a temelji se na redovnim poreznim prihodima i prihodima od kandidiranih projekata, te projekata koji će tijekom iduće godine tek biti kandidirani na raspisane natječaje jer su tijekom ove godini pripremljeni. Vijećnici Općinskog vijeća općine Lipovljani sa 11 glasova za i 2 glasa protiv (oporbenih vijećnika HDZ-a) izglasali su Proračun općine Lipovljani za 2015. godinu, koji je predložio Mario Ribar, općinski načelnik, na 11. sjednici vijeća održanoj u petak, 19. prosinca pod predsjedanjem Anke Doležal, predsjednice Općinskog vijeća.

Usvojeni Proračun općine Lipovljani za 2015. godinu u konačnici je veći za gotovo 400.000 kuna i od samog prijedloga Proračuna iznesenog na 10. sjednici Općinskog vijeća sredinom studenog, koji je tada iznosio 11.965.000 kuna. Zbog porezne reforme Vlade Republike Hrvatske, općina Lipovljani imat će u 2015. godini manje oko 350.000 kuna poreznih prihoda, no građani, kao u nekim drugim sredinama, to neće osjetiti jer neće biti povećanja komunalne naknade, ili ostale obveze, već će novac tražiti kandidiranjem svojih projekata u ministarstvima i EU fondovima.

Proračun u iznosu od 12.350.000  kuna veći je za gotovo milijun i pol kuna od Proračuna za ovu, 2014. godinu, i trebat će zaista veliki trud općinskih službenika, ali i sreća na natječajima, da se ostvare svi planirani projekti.

Od ukupno 12.350.262 kune za iduću godinu, prihod od poreza očekuje se u iznosu od 3.143.000 kuna, kapitalne pomoći iz državnog Proračuna u iznosu od 2.690.000 kuna, kapitalne pomoći od tijela državne vlasti – fondova, u iznosu od 350.000 kuna, tekuće pomoći iz državnog Proračuna u iznosu od 82.000, tekuće pomoći iz županijskog Proračuna u iznosu od 124.700 kuna, prihoda od imovine u iznosu od 3.850.000 kuna, u čemu je oko 3 milijuna naftne i plinske rente, primitak od zaduživanja u iznosu od 870.000 kuna u svrhu pretfinanciranja izgradnje kanalizacije iz EU fondova, prihod po posebnim propisima u iznosu od 983.000 kuna, prihod od prodaje nefinancijske imovine od gotovo 4.000 kuna i prihod od donacija u iznosu od 102.000 kuna.

Rashodi u idućoj godini iz Proračuna općine Lipovljani također su planirani na 12.350.000 kuna, od čega je 60.000 planirano za rashode Općinskog vijeća, a 232.000 kuna za rashode općinskog načelnika. Uz proračunsku rezervu od 25.000 kuna, za rashode i programe razvoja, te financiranje općinskih ustanova, udruga građana u sportu i kulturi, obilježavanju važnih datuma i manifestacija, te za ostale rashode, o kojima brine Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani, planirano je 12.057.000 kuna. Polovina od toga, odnosno preko 6,5 milijuna kuna, predviđena je razvoje projekte.

Klub oporbenih vijećnika HDZ-a predložio je smanjenje više pozicija u Proračunu kako bi se uštedjelo 240.000 kuna za koje su predložili da se i ulože u razne programe, koji vrijede više od milijun kuna. Uz djelomično prihvaćanje prijedloga za povećanje nagrade za novorođeno dijete, svi drugi prijedlozi su odbijeni, kao financijski – neodrživi, jer navedena ušteda nije bila dostatna za sve programe koji su bili predloženi za financiranje iz navedene uštede. Šest prijedloga za financiranje imali su i vijećnici vladajuće koalicije koji su prihvaćeni i planirani u Proračunui općine Lipovljani za 2015. godinu.            (Damir SMETKO)

odluke19.12.2014. vijeće11

PRORAČUN ZA 2015.G. PROJEKCIJE ZA 2016-2017.G. OBJAVA

Plan razvojnih programa 2015-projekcije 2016-2017.god.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA