IZGLASAN DRUGI REBALANS OPĆINSKOG PRORAČUNA U KOJI ULAZI PROJEKT IZGRADNJE SUNČANE ELEKTRANE U LIPOVLJANIMA

         Općinsko vijeće općine Lipovljani održalo je 24. sjednicu, u utorak, 15. rujna, pod predsjedanjem Tomislava Lukšića, predsjednika vijeća. Na dnevnom redu sjednice našlo se 10 točaka dnevnog reda, a najvažnije točke bile su polugodišnje izvješće o izvršenju općinskog proračuna i drugi rebalans općinskog proračuna za ovu godinu.   

         Pridržavajući se propisanih epidemioloških mjera, sjednica je održana u dvorani društvenog doma, a od 13 vijećnika na sjednici je bilo prisutno 10 vijećnika, te Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani i djelatnici Općine Lipovljani. Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika s prošle sjednice, održan je aktualni sat. Vijećnička pitanja postavili su Josip Hudec, Marica Horvat, Josip Kovačević, Nada Toš, Nevenka Zorić i Mara Ljubičić. Na pitanja je, najčešće, odgovarao općinski načelnik Nikola Horvat.

         Bez veće rasprave, i uz obrazloženje općinskog načelnika, usvojena su polugodišnja izvješća o izvršenju proračuna Općine Lipovljani i izvršenju Plana razvojnih programa u 2020. godini. 

         Usvojena su, jednoglasno, i polugodišnja izvješća o financijskom poslovanju općinskih ustanova, Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani i Dječjeg vrtića ‘Iskrica’, Lipovljani.

         Uz pismeno obrazloženje, Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, dodatno je pojasnio II. Izmjene i dopune ovogodišnjeg proračuna. Najveći razlog izmjenama i dopunama proračuna je novi projekt izgradnje sunčane elektrane u poduzetničkoj zoni Hatnjak koju će graditi HEP, i to jačine 20 MW. Ali pripremu projekta, prema potpisanom Sporazumu Općine Lipovljani i HEP-a, odradit će Općina Lipovljani. Projekt sunčane elektrane Lipovljani do sada nije bio planiran proračunom, stoga je nužno uvrstiti ga kako bi se moglo započeti sa izradom projektne dokumentacije.

         Nakon prihvaćanja rebalansa proračuna, prihvaćene su i izmjene Programa gradnje i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

         Na kraju sjednice, bez rasprave, uz pismena obrazloženja, donijete su odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na području općine Lipovljani.

         Za obavljanje poslova prijevoza pokojnika, koji se financira novcem iz općinskog proračuna, nakon provedenog natječaja izabrano je općinsko komunalno poduzeće ‘Lipkom servisi’, koje se je jedino javilo na natječaj. Prijevoz pokojnika ugovara se na slijedeće 4 godine, a ‘Lipkom servisi’ obavljat će ga za 5 kuna po kilometru.

         Nakon donesenih odluka, Tomislav Lukšić, zaključio je sjednicu i zahvalio svim vijećnicima na dolasku i poštivanju epidemioloških mjera.

Damir SMETKO