Izbori za članove vijeća mjesnih odbora Općine Lipovljani

Općinsko vijeće Općine Lipovljani donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani.

Odluka o raspisivanju izbora objavljena je na internetskim stranicama Općine Lipovljani i Službenom vjesniku Općine Lipovljani.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani održat će se 20. listopada 2019. godine.

Rokovi za predaju kandidacijskih lista teku od 20. rujna 2019. godine, te završavaju 01. listopada 2019. godine do 24:00 sati.

Za potrebe obavljanja izbornih radnji izborno povjerenstvo radit će na adresi: Trg hrvatskih branitelja 3, Lipovljani (1. kat), od 20. rujna 2019. godine.

Informacije vezane uz provođenje izbora mogu se dobiti i na telefon 044/635 602.

Izborno povjerenstvo

Telefon: 044/676 004, 091/633 1009

Fax:044/611 214

Mail: danijela.matejas@lipovljani.hr

U nastavku objavljujemo akte i obrasce vezane za izborne radnje:

  1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani
  2. Upute o redoslijedu radnji i tijeku rokova u postupu izbora za vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani MS 1
  3. Broj obrazaca MS 2
  4. Obvezne upute MS 3-8
  5. Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana/članicu vijeća mjesnih odbora OMS 3
  6. Prijedlog liste kandidata političke stranke/političkih stranaka za članove/članice vijeća mjesnih odbora OMS 1
  7. Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove/članice vijeća mjesnih odbora s popisom birača koji podržavaju listu grupe birača OMS 2
  8. Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani