ISTRAŽUJU SE ZNATNI GUBICI VODE U VODOVODNOJ MREŽI ‘LIP-KOM’-A

U protekla tri mjeseca 2014. godine gubici u vodovodnoj mreži na području općine Lipovljani kreću se od 1.300 do 1.800 kubika vode mjesečno, pa je ukupno izgubljeno oko 4.500 m³ vode. Kako je potrošnja mala, jer nema velikog broja priključaka, gubitak vode je iznenađujuće velik. Za prva tri mjeseca to će LIP-KOM, poduzeće za distribuciju vode na području općine Lipovljani koštati oko 25 do 30 tisuća kuna. Stoga se intenzivno provode mjerenja i kontrole kako bi se utvrdio razlog tolikog gubitka u vodovodnoj mreži.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                O tom problemu informirani su i članovi Nadzornog odbora ‘LIP-KOM’-a, u srijedu, 2. travnja na sjednici koju je vodio Josip Krajči, predsjednik Odbora. Nakon informiranja članova Odbora zaključeno je da se prihvaća informacija o gubicima vode, ali daje i suglasnost za brzo utvrđivanje pravog uzroka gubitka vode, te njegovo saniranje.

Sastanak članova Nadzornog odbora svakog mjeseca ima za cilj što operativnije pratiti rad ‘LIP-KOM’-a kako bi njegovo poslovanje bilo što ekonomičnije i bez gubitaka. Stoga su članovi Nadzornog odbora informirani i da se nastavlja akcija opominjanja i naplate dugovanja putem ovrha potrošača, koji svoje obveze ne podmiruju prema ‘LIP-KOM’-u. To je spor proces, no radi se prema zakonu, koji nalaže poduzimanje mjera prisilne naplate. S krajem 2013. godine LIP-KOM ima nenaplaćenih potraživanja nešto većih od 300.000 kuna koja će, ako se ne plate na vrijeme i nakon opomene, naplatiti prisilnom naplatom.

Za prošlu godinu komunalno poduzeće ‘LIP-KOM’, prema prvim izračunima, poslovat će pozitivno. Na ukupnom poslovanju koje ne prelazi 2 milijuna kuna u prošloj godini, dobit neće biti velika, no 50-tak tisuća kuna dobiti govori da se je puno radilo, čak i van redovnih djelatnosti. Privremeno izvješće o poslovanju u prošloj godini zadovoljilo je članove Nadzornog odbora, koji za slijedeću sjednicu očekuju potpuno izvješće o poslovanju ‘LIP-KOM’-a u 2013. godini.

Od ove godine ‘LIP-KOM’ će poslovati samo s djelatnostima vodoopskrbe i odvodnje pa se članovi Nadzornog odbora boje poslovanja s gubitkom. Za prvo tromjesječje ove godine ostvarili su prihod od 239 tisuća kuna, ali i rashod od 235 tisuća kuna, pa je za sada poslovanje na pozitivnoj nuli. Stoga se nastavlja stalno praćenje prihoda i troškova kako bi se moglo na vrijeme intervenirati, zaključili su članovi Nadzornog odbora ‘LIP-KOM’-a na travanjskom sastanku.                 (D. SMETKO)

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA