Godina bogata nastupima zaokružena je promocijom monografije o ‘Lipi’

         Nakon nekoliko godina čekanja, lani je tiskana i promovirana monografija o gotovo stoljetnom radu KUD-a ‘Lipa’, koja je primljena  uz dobre kritike, od mnogih, među ostalim, i u Ministarstvu kulture RH. Po tome ćemo pamtiti prošlu godinu, rečeno je na redovnoj godišnjoj Skupštini KUD-a ‘Lipa’. Skupština je održana u subotu, 7. ožujka u Društvenom domu Lipovljani, u lijepom svečarskom okružju, na kojoj je bilo prisuto 35 članova društva.

         Godišnju Skupštinu vodila je Marica Tisaj,  predsjednica KUD-a ‘Lipa’, koja je podnijela i izvješće o radu i nastupima ‘Lipe’ u 2019. godini.

         Tijekom cijele godine 50 članova ostvarilo je 24 nastupa, većinom u Lipovljanima, ali i kod prijateljskih društava po Hrvatskoj, te gostovanje u Slovačkoj i nastup u Bratislavi, u suradnji s Maticom slovačkom Lipovljani. KUD ‘Lipa’ radi kroz sekcije. Dosta uspješnih nastupa zabilježila je mlađa sekcija, djeca koja uče osnove folklora, a prati ih tamburaška sekcija. Odlične nastupe ostvaruje starija folklorna skupina. Posebna se pažnja obraća na nabavu i dokup zavičajne narodne nošnje s motivom perunike.

         Dio rada KUD-a ‘Lipa’ odnosi se i na suradnju s Maticom slovačkom Lipovljani za koju nastupaju sa slovačkim pjesmama i plesovima, na manifestacijama Slovaka.

         U prošloj godini za rad društva, putovanja na nastupe, nabavu nošnji i organizaciju smotri ostvarili su ukupni prihod od 77.168 kuna, a utrošili su ukupno 75.972 kune za sve potrebe. Iz proračuna Općine Lipovljani ostvarili su prihod od 50.000 kuna, a ostatak od projekata po natječajima.

         I ove godine očekuju velik broj nastupa, te organizaciju Dječjih susreta i Dana KUD-a ‘Lipa’. Za sve aktivnosti planiraju ukupni prihod od 80.500 kuna.

         Za veliki rad i nastupe u prošloj godini, u ime Općine Lipovljani, članovima KUD-a ‘Lipa’ zahvalio je Tomislav Lukšić, predsjednik Općinskog vijeća općine Lipovljani, koji je pratio rad Skupštine. Na uspješnim nastupila čestitali su i predsjednici drugih udruga u kulturi općine Lipovljani. Najviše zahvala uputio je Josip Krajči, predsjednik Matice slovačke Lipovljani, koji je zahvalio za izvrsnu suradnju i naglasio da s ostvarenim nastupima u prošloj godini svi mogu biti ponosni.

         Nakon završne riječi Marice Tisaj, predsjednice ‘Lipe’, u kojima je zahvalila svim članovima, Općini Lipovljani i drugima na podršci, te posebno roditeljima koji strpljivo dovoze svoju djecu na redovne probe i prate ih na nastupima, redovna godišnja Skupština KUD-a ‘Lipa’ iz Lipovljana završila je zajedničkim druženjem, uz jela i kolače koje su pripremili sami članovi KUD-a.   

         Damir SMETKO