Ekipa HTV-a snimila u Lipovljanima prilog za emisiju ‘Prizma’

         Ekipa HTV-a, multinacionalne emisije ‘Prizma’, snimala je u utorak, 21. srpnja u Lipovljanima, pripremajući prilog o radu, višegodišnjem djelovanju, ali i o problemima tijekom pandemije koronavirusa, manjinskih udruga, te ostalih lipovljanskih ustanova. TV ekipu vodila je novinarka Daniela Draštata, urednica HTV-ova multinacionalnog magazina ‘Prizma’, a snimali su na više lokacija u Lipovljanima.

         O problemima u radu i nemogućnostima djelovanja u vrijeme korona krize govorili su predstavnici Češke besede, albanske manjine, Kulturno-prosvjetnog društva Ukrajinaca ‘Karpati’, te čelnici Matice slovačke Lipovljani i KUD-a ‘Lipa’, Snimali su još i u Knjižnici i čitaonici, Osnovnoj školi, te razgovor s Nikolom Horvatom, načelnikom općine Lipovljani.

         Priču o današnjim Lipovljanima, kroz rad i ostvarenje planova, ali i nemogućnost djelovanja tijekom borbe s koronavirusom, u više manjinskih društava i ustanova u Lipovljanima, HTV bi trebao emitirati u emisiji ‘Prizma’ u subotu, 1. kolovoza.

Damir SMETKO