EDUKACIJA ZA ZVANJE OPĆI POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR I AGROTURISTIČKI TEHNIČAR

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – Broj: UP.02.1.1.06.0020, od 05. rujna 2018.) Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija objavljuje: 

JAVNI POZIV

za pohađanje verificiranog programa obrazovanja odraslih osoba

Pozivaju se mladi do 29 godina, nezaposleni više od 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina, nezaposlene više od 12 mjeseci, s područja Brodsko-posavske županije, Sisačko-moslavačke i Požeško- slavonske županije, da dostave prijave za pohađanje programa obrazovanja za „Agroturističkog tehničara“ ili „Općeg poljoprivrednog tehničara“ kojeg provodi LAG-a “Zapadna Slavonija”, LAG-a “Posavina”, LAG-a “Slavonska ravnica” i LAG-a “Zeleni trokut” u sklopu projekta OPGenije.

·         Broj sudionika/polaznika: 30

·         Mjesto održavanja osposobljavanja: Nova Gradiška, Velika Kopanica, Novska i Brodski Stupnik

·         Trajanje osposobljavanja:  ovisi o izboru osposobljavanja 

Ciljana skupina su:

·         dugotrajno nezaposlene osobe

·         Mladi do 29 godina nezaposleni više od 6 mjeseci

·         Osobe starije od 30 godina nezaposlene više od 12 mjeseci

Prijavi je potrebno priložiti:

1.      presliku svjedodžbe o završenoj školi podnositelja prijave,

2.      potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (potrebno  je da datum izdavanja potvrde bude nakon datuma objave Javnog poziva)

3.      presliku osobne iskaznice

4.      presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za podnositelja prijave

5.      Popunjena izjava da osoba koja se prijavljuje nije redovit učenik ili student, da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Lokalne akcijske grupe Zapadna Slavonija, M. A. Relkovića 9, 35400 Nova Gradiška, s naznakom „Za pohađanje verificiranog programa obrazovanja odraslih osoba – ne otvaraj“  isključivo putem pošte (preporučeno).

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na broj telefona 035/330-102.

Ovaj će se Javni poziv objaviti na internetskoj stranici LAG-a Zapadna Slavonija, www.lagzs.hr, te na internetskim stranicama partnera na projektu (LAG Posavina, www.lag-posavina.hr, LAG Slavonska ravnica, www.lag-slavonska-ravnica.hr, LAG Zeleni trokut, www.lag-zelenitrokut.com.

               Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Obavijest o odabiru kandidati će dobiti u zakonskom roku.

JAVNI POZIV – LAG ZELENI TROKUT