DVD PILJENICE

Piljenice su se smjestile na najzapadnijem dijelu općine Lipovljani, sljedeći tok rijeke Pakre između željezničke pruge i auto ceste. Prvi podaci o Piljenicama datiraju s početka 18. stoljeća, točnije oko 1730 godine. U to doba Goranska, Primorska i Lička „struja“ naseljavaju područje Piljenica i ostalih sela prema popisu stanovništva iz 1760 godine, Piljenice broje 34 kuće i 295 stanovnika. Danas Piljenice imaju 145 kuća i 400 stanovnika. Isto kao i danas selo je pripadalo Općini Lipovljani, gdje se nalazi i sjedište crkvene župe.

            Sljedeći primjer Varaždina, Siska, Zagreba te drugih gradova i mjesta diljem Hrvatske, 1888.g.osniva se DVD u Lipovljanima. Pošto je jedna od glavnih karakteristika Piljenčana sumnjičavost prema svemu novome, trebalo je 10. godina da uvide važnost i potrebu DVD-a.
Tako 1898.g.DVD-u Lipovljani pristupaju prvi članovi iz Piljenica, vremenom su naši članovi savladali određene vještine i znanja zaštite od požara, te su poželjeli osnovati DVD i u svom selu.
Zbilo se to 10.04.1932.g. matično društvo Lipovljani poklonilo je stroj i opremu. Osnivanje društva oglašeno je u Vatrogasnom vjesniku broj 8. od 1932.g.
Na osnivačkoj skupštini izabrana je uprava društva:
PREDSJEDNIK:                  KNOTEK JOSIP
TAJNIK:                               PINTAR TOMO
ZAPOVIJEDNIK:                            TOŠ VID
BLAGAJNIK:                           TOŠ ANTUN
VJEŽBATELJ:                  CERTIĆ STJEPAN
VOĐA PENJAČA:          KVATERNIK MIJO
VOĐA STRČAĆA:           VRBANAC LUKA

Od svog osnutka društvo dobro napreduje 1933.g. jedan je od osnivača, Ivan Rožić, poklanja društvu gradilište za izgradnju vatrogasnog spremišta. 1934.g. gradi se vatrogasni dom i vrši posveta vatrogasne štrcaljke unatoč općoj krizi društvo postaje vodeća snaga u selu, sve do početka II svjetskog rata. Za vrijeme II svjetskog rata društvo miruje sa radom. Tijekom 1946.g. društvo se ponovno aktivira, međutim, poratne godine i novo nastale okolnosti nisu baš najsretnije doba za vatrogasce. Česte promijene rukovodstva nisu pogodovale stvaranju jasnog programa rada društva 1955.g. počinju se nazirati jasniji ciljevi rada i postojanja društva, a kao prvi, navodi  se gradnja novog vatrogasnog doma i nabava modernije vatrogasne štrcaljke.