120 Godina Postojanja  

Aktivan rad članova
Još jedan dokaz rada članova društva na informativnom i kulturnom planu, a svakako vezan za očuvanje tradicije i unaprijeđenje cjelokupnog rada u društvu.

Svakako treba pohvaliti ovakovu inicijativu i pojedine članove koji se trude sačuvati svoj i društveni identitet u vatrogastvu i to sve pokazati široj zajednici, a znamo dobro koju moč informiranja ima internet.

Što reći nego psjetite ovaj link i uvjerite se sami!

POVIJEST DRUŠTVA

POVIJEST DRUŠTVA
DATUM OSNIVANJA
DVD   Lipovljani osnovano je 15. kolovoza 1888.g.
POPIS OSNIVAČA SA NJIHOVIM FUNKCIJAMA U DRUŠTVU I ZANIMANJEM
Dvadeset četvoricu ( 24 ) obrtnika – članove ukinute obrtničke zadruge , u znak zahvalnosti i za vječnu spomen , Društvo je uvrstilo u svoje počasne ( začasne ) članove :
1. Josip Badjun      ,         postolar    ,    Lipovljani
2. Tobias Bartošek ,       stolar        ,    Lipovljani
3. Ivan Bartolović     ,        lončar        ,  Lipovljani
4. Gjuro   Badjun       ,        postolar     ,   Lipovljani
5. Franjo Banić        ,        kovač        ,   K. Velika
6. Ferdo Caren         ,        krojač         ,  Lipovljni
7. Fridrih Caren        ,        postolar      ,  Lipovljani
8. Jozo     Gunaj        ,        kovač          , Lipovljani
9. Eleonora   Horvatić ,      krčmarica   ,   Međurić
10.Anton    Junašin       ,     kovač          , Međurić
11.Ivan    Keller         ,         stolar           , Lipovljani
12.Pavo   Kovačić     ,         kovač           , Piljenice
13.Ivan   Marinčić      ,         kolar            , Lipovljani
14.Šimo    Mihin        ,          postolar       , Jamarice
15.Ludvig Matačić    ,         kovač           , Lipovljani
16.Mato Novak         ,         kovač          , Banova Jaruga
17.Tomo Pintar         ,        postolar       , Krivaj
(pradjed Ivana Certića, tajnika  Društva 1980-tih i 1990-tih)
18.Gjuro   Posavec    ,        kolar            , Banova Jaruga
19.Mijo Peterkaš       ,        kovač          , Kraljeva Velika
20.Stanko Rančić       ,       kovač           , Kraljeva Velika
21.Mato Rukavina     ,       kovač           , Lipovljani
22.Josip Štefanac      ,       kovač           , Lipovljani
23.Antonija Šporec    ,       krčmarica     , Lipovljani (kuma zastavi prigodom posvete
                                                                                    13. kolovoza 1911. g)
24.Ivan Vanić           ,       trgovac         , Banova Jaruga
Osnivački privremeni ili priređivački odbor Društva (kako je nazivan) sastojao se od 12 članova:
1.Marko Crkvenac   ,   carski i kraljevski satnik u miru , predsjednik
2.Martin Crkvenac ,   trgovac , obrtnik
3.Mijo Proštenik       , opć. načelnik , odbornik
4.Andrija Plešić       , opć. bilježnik , odbornik
5.Stjepan Mužić      , opć. blagajnik , odbornik
6 .Ivan Kraljevac    , lugar ,       odbornik
7. Ivan Karšić         , –        ,       odbornik
8. Maritz Schlesinger, krčmar , odbornik
9. Ivan Radmanić     , ratar     , odbornik
10. Ferdo Caren      ,   krojač , odbornik
11. Ignac Šoštarić   ,   mlinar ,   odbornik
12 Franjo Heidelberg , ratar ,    odbornik
KRATAK OPIS OKOLNOSTI U KOJIMA JE DRUŠTVO OSNOVANO
 
 
Naredbom broj 40314 od 11.07.1886.g. visoka hrvatsko- slavenska- dalmatinska zemaljska vlada pozvala je sve područne županijske oblasti na osnivanje dobrovoljnih vatrogasnih društava u svojim područjima, jer se u dotada osnovanim dobrovoljnim vatrogasnim društvima uvidjela njihova korist i značaj.
Za osnivanje DVD-a Lipovljani bila je važna i kritika Josipa Kozarca, a to je kako jedna općina nema dobrovoljno vatrogasno društvo.
Josip kozarac bio je kraljevski šumar i upravitelj šumarije u Lipovljanima, bio je član DVD-a Lipovljani za vrijeme svoga boravka u Lipovljanima od 1885 – 1895.g
Svoj roman „ Među svjetlom i tminom „ pisao je u Lipovljanima ( objavljen 1891.g. ) , u tom romanu opisuje i požar u Lipovljanima.   ( slika J.Kozarca )
Zbog nedostatka novca , tek 1888.g. odlučnom voljom zainteresiranih i božjom pomoću , pridošla je nenadana pomoć za osnivanje DVD-a Lipovljani.
Lipovljanska obrtna zadruga, koja je djelovala na području Općine Lipovljani, novim obrtnim zakonom trebala je prestati s radom i svojom imovinom priključiti se kotarskoj obrtnoj zadruzi. No Lipovljanski obrtnici nisu pristali na tako ukidanje njihove zadruge, nego su 12.08.1888.g. zaključili da se lipovljanska obrtna zadruga razvrgne a njezina imovina ( što u novcu , što u vrijednosnicama ) u iznosu od 1.103,48 kruna upotrijebi za osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva u Lipovljanima.
Zaključak obrtnika potvrđen je odredbom slavne kraljevske kotarske oblasti u Novskoj od 15.08.1888.g. broj 4446.
Za isti taj dan osnivački je odbor sazvao sastanak za „ ustrojenje svog vatrogasnog društva“  tj. 15.08.1888.g. na blagdan Velike gospe.
KRONOLOŠKI POPIS SVIH PREDSJEDNIKA  
DRUŠTVA OD OSNIVANJA DO DANAS
                                                          
1.   MARTIN               CRKVENAC – predsjednik – 16.08.1888 – 27.06.1916.
                                            ( sahranjen je na groblju u Lipovljanima uz suprugu Anu )
2. ANDRIJA              PLEŠIĆ         – vojvoda
3. MIJO                     PROŠTENIK –podvojvoda
4. STJEPAN                  MUŽIĆ         – blagajnik
5. FRANJO              DOLEŽAL   – nadzornik   gasilne
6. MARKO               CRKVENAC – član   utemeljitelj
7. MATO                  FRŠTEG       -član podupiratelj
8. VINKO                 SVOBODA   – izvršujući   član
9. FRANJO              BOHM          -izvršujući član
 OD 1916 – 1918. g.
1. ANDRIJA         KELOVIĆ   – predsjednik
2. IVAN                ZUMER      – vojvoda
3. JOSIP              VANJEK    -podvojvoda
4. VINKO             UHITIL     –
5. STJEPAN        MUŽIĆ     -blagajnik
IZABRANI NA SKUPŠTINI 05.05. 1918.g. – 04.05.1921.g.
1.   JOSIP        ŠVAB            – predsjednik
2.   NIKOLA     ŠTURLIĆ – tajnik
3.   ANDRIJA   KELOVIĆ       – vojvoda
4.   JOSIP        VANJEK        – podvojvoda
5.   STJEPAN   MUŽIĆ          – blagajnik
6.   VINKO        VANJEK       – vođa    štrcara
7.    IVAN           ZUMER       – vođa    penjača
8.   JOSIP         KULMAN      – vođa   čuvara
9.   FRANJO     TADIĆ          – član   utemeljitelj
10. FRIDRIH      CAREN        -član   utemeljitelj
11. ANTUN        ŠAGOVAC   – član   izvršujući
12. IVAN            MAREK        – ćlan   izvršujući
13. VINKO         UHITIL         – spremištar
NA SKUPŠTINI 04.05.1921.g. IZABRAN JE UO
 I REVIZIONI ODBOR DRUŠTVA
1. JOSIP         ŠVAB       -predsjednik
2. ANDRIJA    KELOVIĆ – vojvoda
3. JOSIP         VANJEK   -podvojvoda
4. NIKOLA       ŠTURLIĆ –tajnik
5. STJEPAN    MUŽIĆ       – blagajnik
6. VINKO          VANJEK    – vođa štrcara
7. IVAN            ZUMER      – vođa   penjača             REVIZIONI     ODBOR
8. STJEPAN     TURAS      – vođa   čuvara              1. NORBERT    TOUPAL
9. FRIDRIH       CAREN     – član   utemelj.              2. IVAN             ŠTIKS
10. MIJO           ORNEK     -član    utemelj.
11. ANTUN        ŠAGOVAC – član izvrš.
12. IVAN             MAREK     – član izvrš.
NA SKUPŠTINI 04.05.1924.g.   IZABRANI SU
1.   JOSIP         ŠVAB       -predsjednik
2.   ANDRIJA    KELOVIĆ – vojvoda
3.   JOSIP         VANJEK   -podvojvoda
4.   NIKOLA      ŠTURLIĆ – tajnik
5.   STJEPAN   MUŽIĆ      – blagajnik
6.   VINKO        VANJEK    – vođa
7.   IVAN           ČERNI       – vođa
8.   IVAN           VANJEK     -vođa
9.   MIJO          ORNEK      -utemeljitelj
10. FRIDRIH     CAREN     – utemeljitelj
11. JAKOV        KASNER                                          REVIZIONI   ODBOR
12. ANTUN       NOVAK -vođa                           1. ANTUN BLUMENSCHEIN
13. NORBERT   TOUPAL –vođa                         2. JOSIP    ANTOLIN
04.05.1927.g. NA SKUPŠTINI IZABRAN NOVI UO I REVIZIONI ODBOR
1.   JOSIP       ŠVAB    -predsjednik
2.   ANDRIJA    KELOVIĆ – nadvojvoda
3. JOSIP          VANJEK    – vojvoda
4. IVAN            VANJEK    – vježbatelj
5. MATKO        LUKEŽ      -tajnik
6. STJEPAN    MUŽIĆ       – blagajnik
7. VINKO         VANJEK     – časnik
8. ANTUN        NOVAK      – časnik
9. STJEPAN     TURAS      – spremištar
10. FRIDRIH    CAREN       – utemelj.                      REVIZIONI      ODBOR
11. IVAN          PUGELJ      – utemelj.                    1.   MIJO      ORNER
12. JAKOB      KASNER      – izvrš.                         2. JOSIP    ANTOLIN
13. ANTUN     BARTONIČEK –izvrš.
O    SKUPŠTINI    1931.g. I 1934. g. NEMA PODATAKA
 (najvjerojatnije izgubljeni zapisnici i matične knjige )
NA SKUPŠTINI 28.04.1934.g. IZABRAN   NOVI UO I REVIZIONI   ODBOR
1.   SJEPAN        SANIĆ ( župnik lipovljanski ) –predsjednik
2.   JOSIP           VANJEK         – zapovjednik
3.   IVAN             CERTIĆ          – tajnik
4.   IVAN             VANJEK         – zamj. zapovjednika
5.   JAKOB          KASNER        – član
6.   STJEPAN      TURAS          – član
7.   MATO            CERJAK        – član
8.   ANTUN          BARTONIČEK –član                    REVIZIONI   ODBOR
9.   KARLA          VINCENT         – član                 1. dr IVAN   VIDAKOVIĆ
10. ŽIGMUND     ANTOLAK        – član                  2. GJURO HOLBERGER
11. MILAN           VIDENSKI       – blagajnik           3.   NIKOLA    CVETKOVIĆ
12. VINKO           VANJEK ml.         – član               4. ALOJZ       VOBORSKI
13. IVAN              VINCENT           -član                 5. VINKO         VANJEK st.
NA SKUPŠTINI 14.01.1937.g. IZABRANI SU
1.   STJEPAN       SANIĆ ( župnik ) – predsjednik
2.   JOSIP             VANJEK              – zapovjednik
3.    JAKOB           KASNER            – podzapovjednik
4.    ŽIGMUND      ANTOLAK          -tajnik
5.    NIKOLA         CVETKOVIĆ      – tajnik dva ( 2 )
6.    ALOJZ           VOBORSKI       -blagajnik
7.    ANTUN          BARTONIČEK – vođa penjača
8.    MATO            CERJAK          – vođa    štrcara
9.   IVAN           VINCENT    -vođa      čuvara              REVIZIONI    ODBOR
10. VINKO        VANJEK      -zapovj. Vođe čuvara    1. dr IVAN   VIDAKOVIĆ
11. KARLA       VINCENT   -zamj.vođe štrcara           2. MARTIN     ČANIĆ
12. ANTUN        HAVELKA – utemeljitelj                   3. IVAN       CERTIĆ
13. STJEPAN     ŠTAVALJ   – izvršujući                      4. FRANJO    DAM
                                                                                     5. JOSIP BARTONIČEK
SKUPŠTINA    28.01.1940.g. – (  oskudni podaci -1. svj.rat )
1.   STJEPAN      SANIĆ ( župnik ) –predsjednik
2. ŽIGMUND      ANTOLAK           – zapovjednik
3. MIJO              TORKOVIĆ         – podzapovjednik
4. KARLA            VINCENT            -vježbatelj
— NEMA   PODATAKA DO 1950.g.
NA GLAVNOJ   SKUPŠTINI 29.01.1950.g.
 IZABRAN JE UPRAVNI   ODBOR I NADZORNI    ODBOR
1.   ANTUN        ŠVAB          -predsjednik
2.   VLADO        DUDA          – tajnik
3.   JOSIP         BENJADIK    – zapovjednik
4.                      KSENIĆ         – zamj.zapovjednika
5. ANTUN       NOVAK          – blagajnik
6. TOMO        LJUBOJEVIĆ -blagajnik   dva (2 )
7. NIKOLA      BADALIĆ        – spremištar                        NADZORNI   ODBOR
8. TOMO        LJUBOJEVIĆ   -član                               1. ANTUN   KELOVIĆ
9.                      CERJAK        -član                                 2. AUGUST    BOKOR
10. FRANJO   BRNUŠAK      – član                                 3. MATO GAŠPAROVIĆ
11. IVAN        NOVOTA         -član
12. IVAN        RIZMAN           -član
25.01.1953.g. REDOVNA SKUPŠTINA
   RIZMAN    IVAN – izabran je za predsjednika a ostali članovi ostali su na svojim funkcijama u društvu
06.02.1955.g REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA
1. ANTUN     BARTONIČEK    – predsjednik
2. VLADO      DUDA                -tajnik                                  NADZORNI ODBOR
3. JOSIP       BENJADIK          – zapovjednik                    1. EMANUEL VILČEK
4. IVAN       RIZMAN               -zamj. zapovjednika         2. ZVONKO    PERNIČKA
5. TOMO     LJUBOJEVIĆ       -blagajnik                         3. ANTUN NOVAK
6.   NIKOLA   BADALIĆ            – spremištar
7.   IVAN       NOVOTA            – član
8.   IVAN       KOPECKI            – član
9.                  KRAJČI                – #
10. ANTUN   TURAS                – #
11.   STJEPAN  VIDMAROVIĆ   –      #
13.01.1957.g. REDOVNA   SKUPŠTINA
1. JOSIP          BENJADIK   -predsjednik
2.   VLADO       DUDA          – tajnik
3. JOSIP         MUSIL           – zapovjednik
4. IVAN          STAŽNIK        -spremištar
    –   ostali članovi    isti
19.01,1958.g. REDOVNA SKUPŠTINA
1.   ZVONKO   PERNIČKA     – predsjednik
2.   ANTUN     MUSIL            -tajnik
3.   JOSIP      BENJADIK       – zapovjednik
4.    JOSIP     MUSIL             -zamj.zapovjednik
5.    TOMO    LJUBOJEVIĆ   – blagajnik
6.     IVAN      MATEJAŠ      -član
7.     JAROSLAV   ČERNI    -član
8.     SLAVKO    LUKŠIĆ     -član                                  NADZORNI    ODBOR
9.                    KSENIĆ       -član                             1. EMANUEL     VILČEK
10. IVAN       NOVOTA       -član                              2. ANTUN       NOVAK
11. JOSIP    PAVČO          – član                            3. JOSIP       BARTONIČEK
12. STJEPAN   MIŠKO      -član
20.01.1963.g. REDOVNA SKUPŠTINA
1. VLADO     VANJEK       – predsjednik
2. IVAN         NOVOTA      -tajnik
3. TOMO      LJUBOJEVIĆ -zapovjednik
4. SLAVKO    LUKŠIĆ        – zamje.zapovjednika
5. IVAN          ŠTIKS           -blagajnik
6. NIKOLA      BADALIĆ      -spremištar                             NADZORNI   ODBOR
7. FRANJO       BRNUŠAK   – član                                     1. MARKO     KORDAS
8. ANTUN      BARTONIČEK – član                                    2.   IVAN      KOPECKI
9. ANTUN      ŠULC                  -član
10. MILAN       KOPECKI        -član
11. IGNAC       RIBAR             – član
12. SLAVKO    IVANEC        -član
13. JOSIP       MUSIL           – član
02.02.1964.g. SKUPŠTINA
1. VLADO      VANJEK   -predsjednik ( te 1964.g. na mjestu predsjednika upisani su
                                         i ZVONKO PERNIČKA I STJEPAN   KOTARSKI )
2. JOSIP     MARTINOVIĆ – tajnik
3.   IVAN        NOVOTA       – zapovjednik
4.   IVAN        BAKEŠ           -zamj.zapovjednika
5.   MARTIN  ŠTEFANAC    – blagajnik
6.   FRANJO   BRNUŠAK     – spremištar                             NADZORNI ODBOR
7.   IVAN         ŠTIKS            -član                                       1. MARKO    KORDAS
8.   IVAN          RIBAR            -član                                      2  STJEPAN    KOTARSKI
9.   IVAN         BAKEŠ           – član                                     3. IVAN     KOPECKI
10. JAKOB     ŠTIKS             -član                                        4. SLAVKO     IVANEC
11. ANTUN      BARTONIČEK      – član
12.   VLADO      DUDA                   – član
28.02.1965. g. REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA
1.   STJEPAN     KOTARSKI    – predsjednik
2.   JOSIP           KRALJEVAC –tajnik
3.   IVAN           NOVOTA     – zapovjednik
4.   IVAN           BAKEŠ      – zamj. Zapovjednika
5.   MARTIN    ŠTEFANAC   – blagajnik
6.   NIKOLA     BADALIĆ -spremištar
7.   TOMO      LJUBOJEVIĆ – član                             NADZORNI   ODBOR
8.    IVAN        ŠTIKS   – član                                    1. VLADO     VANJEK
9.    IVAN        RIBAR   – član                                   2. MARIJAN MATRKA
10. JAKOB     ŠTIKS   -član                                    3. IVAN      KOPECKI
11.   FRANJO   BRNUŠAK –član                             4. LAMBERT HOLBERGER
12.   JOSIP   MARTINOVIĆ -član
25.02.1968. g. REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA
1.   STJEPAN      KOTARSKI -predsjednik
2.   JOSIP            MARTINOVIĆ -tajnik
3.   SLAVKO     LUKŠIĆ     – zapovjednik
4.   IVAN           NOVOTA – zamj. Zapovjednika
5.   VLADO        VANJEK i JOSIP PERLIĆ – blagajnik
6.   NIKOLA       BADALIĆ   – spremištar
7.   MATO         BUDIMIR    – član                            NADZORNI ODBOR
8.   ANTUN        ČIŽ            -član                          1.    VLADO      DUDA
9.   JAKOB         ŠTIKS       – član                         2.   MARTIN    ŠTEFANAC
10. ANTUN       BRLETIĆ -član                            3.   TOMO      LJUBOJEVIĆ
11. IGNAC       RIBAR      – član
23.01.1972. g. REDOVNA   GODIŠNJA   SKUPŠTINA
1.   STJEPAN    KOTARSKI -predsjednik
2.   ANTUN        SMOLKOVIĆ   – tajnik
3.   SLAVKO      LUKŠIĆ     -zapovjednik
4.   IVAN            NOVOTA   – zamj. Zapovjednika
5.   VLADO   VANJEK i JOSIP PERLIĆ –blagajnik
6.   NIKOLA   BADALIĆ       -spremištar
7.    MARIJAN   MATRKA   -član                              NADZORNI   ODBOR
8.   IVAN           ŠTIKS      – član                           1. VLADO      DUDA
9.    IVAN          BAKEŠ    – član                           2. MARTIN     ŠTEFANAC
10. JAROSLAV    ČERNI -član                           3.   JOSIP    BENJADIK
11. ANTUN           ČIŽ       -član
12. MATO        HORVAT   -član
13. ZVONIMIR   KRULJAC -član
 20.01.1974. g. REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA
1.    STJEPAN   KOTARSKI -predsjednik
2.    ZVONIMIR   KRULJAC   – tajnik
3.     MATO   HORVAT          -zapovjednik
4.     MARIJAN MATRKA     – zamj. Zapovjednika
5.     VLADO   VANJEK i JOSIP PERLIĆ –blagajnik
6.     IVAN       BAKEŠ          – član
7.      IVAN      ŠTIKS           -član                       NADZORNI ODBOR
8.      SLAVKO     JIRUŠ      -član                     1. VLADO    DUDA
9.     LAMBERT    JANSKI   – član                     2. MARTIN   ŠTEFANAC
10.   TOMO    LJUBOJEVIĆ – član                  3. JOSIP   BENJADIK
11.   ANTUN       ČIŽ             -član
12.    MILAN     KOPECKI      -član
25.01.1976.g. REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA
1.    JOSIP     PERLIĆ     – predsjednik
2.    ZVONIMIR   KRULJAC – tajnik
3.    MATO        HORVAT      – zapovjednik
4.   MARIJAN   MATRKA      – zamj. Zapovjednika
5.   MILAN     KOPECKI      – blagajnik
6.    JOSIP     DOMIN       – član
7.     JOSIP    KORONIĆ   -član                              NADZORNI ODBOR
8.    IVAN       BAKEŠ        – član                         1. JOSIP   BENJADIK
9.    LAMBERT   JANSKI   -član                          2. IVAN     NOVOTA
10. TOMO    LJUBOJEVIĆ -član                       3. IVO     RIZMAN
11. ANTUN    ČIŽ            -član
12.   IVAN       ŠTIKS       – član
22. 01.1978.g. REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA
1.    JOSIP     PERLIĆ -predsjednik
2.    ZVONIMIR   KRULJAC -tajnik
3.    MATO         HORVAT    -zapovjednik
4.    MARIJAN    MATRKA   – zamj. Zapovjednika
5.    MILAN      KOPECKI    – blagajnik
6.    JOSIP       KORONIĆ – član
7.     ŽELJKO   SMOLKOVIĆ -član                          NADZORNI ODBOR
8.    MIJO       PERTAVIĆ    – član                      1. IVO   RIZMAN
9.     JAROSLAV   ČERNI    -član                       2. IVAN   NOVOTA
10. IVICA    ROMANJEK    – član                       3. TOMO LJUBOJEVIĆ
11. ŽELJKO   ŽIVALJEVIĆ -član
12.   IVAN     BAKEŠ            -član
10.02.1980.g. IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA
1.     ZVONIMIR    KRULJAC   -predsjednik
2.     IVAN            CERTIĆ     -tajnik
3.    JOSIP         DOMIN     -zapovjednik
4.   MATO    HORVAT   – zamj. Zapovjednika
5.   TOMO LJUBOJEVIĆ ml. – blagajnik
6.    JOSIP    KOSTECKI       -član
7.    STJEPAN    MIŠKO        -član                           NADZORNI ODBOR
8.    ZDRAVKO   HANJILEC   -član                       1. IVO    RIZMAN
9.   JOSIP      PERLIĆ           -član                         2. IVAN    BAKEŠ
10. JAROSLAV   ČERNI     -član                           3. TOMO LJUBOJEVIĆ st.
11. MIJO      PETRAVIĆ   -član
12. LJERKA   KOPECKI   -član
13. STANKO   SKOKO    -član
14. SLAVKO JIRUŠ       -član
OD    1985. – 1988.g. U UPRAVNOM I NADZORNOM ODBORU BILI SU  
1.    ANTUN     KOPECKI – predsjednik
2.    MIJO      PETRAVIĆ    – zapovjednik
3.    JOSIP    KOSTECKI – zamj. Zapovjednika
4.    IVAN      CERTIĆ      -tajnik
5.    TOMO   LJUBOJEVIĆ –blagajnik
6.    MARIJAN MATRKA -zamj. predsjednika
7.    JOSIP   PER LIĆ – počasni predsjednik          NADZORNI   ODBOR
8.    TOMO LJUBOJEVIĆ st. –član                         1. SLAVKO    JIRUŠ
9.     JAROSLAV   ČERNI –član                               2. IVAN   BAKEŠ
10.   IVAN      BRNUŠAK   -član                               3. JURAJ   VLAHEK
11.   JOSIP   DOMIN -član
12.    STJEPAN PAJESKA – član
13.    MATO   HORVAT   -član
14.    JOSIP   KORONIĆ –član
15.    ZVONKO   PERNIČKA –član
16.    STANKO    SKOKO -član
17.     MILE          SKOKO -član
18.    ZDRAVKO   HANJILEC –član
19.   GORDANA    SMOLKOVIĆ -član
OD   1988 – 1992.
1.   ANTUN    KOPECKI –predsjednik
2.   MIJO     PETRAVIĆ    – zapovjednik
3. JOSIP   KOSTECKI     – zamj. zapovjednika ( do 1994.g.)
4.   IVAN    CERTIĆ        -tajnik
5. TOMO   LJUBOJEVIĆml. – blagajnik
6.   MARIJAN MATRKA   -zamj. predsjednika
7.   JOSIP PERLIĆ – počasni predsjednik                 NADZORNI ODBOR
8.   TOMO   LJUBOJEVIĆ st. –član                      1. VLADO VANJEK
9.    JAROSLAV    ČERNI    -član                          2. ZVONKO   PERNIČKA
10. JOSIP    DOMIN    -član                                  3. GABRIJEL   MIKOVIĆ
11.   MATO   HORVAT -član
12.   JOSIP    KORONIĆ -član
13. STANKO    SKOKO -član
14. MILE           SKOKO -član
15. IVAN         BAKEŠ –član
16. IVAN          ŽELJEM -član
17. MARIJAN   JAJTIĆ –član
18. KOVILJKA   STOJAKOVIĆ –član
19. VLADIMIR    HUBAK   -član
OD 1992-1996.
1.   ANTUN    KOPECKI -predsjednik
2.   MIJO PETRAVIĆ -zapovjednik ( do 1993.g.) STANKO   SKOKO ( od 1993.g. )
3.   JOSIP  KOSTECKI – zamj. Zapovjednika
4. IVICA     CERTIĆ           – tajnik
5. TOMO LJUBOJEVIĆ ml.- blagajnik
6. MARIJAN    MATRKA – zamjenik predsjednika
7. JOSIP     KORONIĆ      -član                                            NADZORNI   ODBOR
8.   KOVILJKA    STOJAKOVIĆ –član                           1. VLADO     VANJEK
9.   RENATA    BRLEČIĆ   -član                                    2.   ZVONIMIR KRULJAC
10. IVAN        BAKEŠ     -član                                        3. GABRIJEL   MIKOVIĆ
11. JAROSLAV    ČERNI -član
12.   VELJKO     HUBAK   -član
13.   MARIJAN    JAJTIĆ -član
14.    NIKOLAJ     KARPA –član
15.    TOMO    LJUBOJEVIĆ st. – član
16.    RAFAEL    REPINC     – član
17.    MILE          SKOKO    – član
18.    IVAN        ŽELJEM    – -član
OD   1997-2001.g. IZBORNA   SKUPŠTINA
1.    ANTUN    KOPECKI – predsjednik
2.    DUBRAVKO TOUPAL –zamj. Predsjednika ( od 1997-2001.g. )
3.   STANKO    SKOKO – zapovjednik
4.   VELJKO     HUBAK   -zamj. Zapovjednika ( od 1997-2001.g.)
5.   DAMIR       HUBAK   – tajnik     ( od 1997-2001.g. )
6.   TOMO    LJUBOJEVIĆ ml. -blagajnik
7.   ZLATKO   BRNUŠAK-član                        NADZORNI ODBOR
8.   MILE       SKOKO   -član                        1.   VLADO    VANJEK
9.   MARIJAN  JAJTIĆ -član                       2,   ZVONIMIR    KRULJAC
10. ANĐELKO   KOPECKI –član                  3. IVAN    CERTIĆ
11. MIJO     PETRAVIĆ -član
12. JOSIP KORONIĆ -član
13.   ZVONKO    ŠPOLJARIĆ –član
14.  DARKO    KOPECKI -član
15.   LJERKA     GOBAC -član
KRATAK OPIS ZNAČAJNIH   DOGAĐAJA KOJI BI BILI   INTERESANTNI   ZA ŠIRU JAVNOST
 
= g. Mirko Kolarić – vježbatelj iz Zagreba dobio je dopust od predsjednika Zajednice hrvatsko-slavonsko vatrogasnog društva g Gjure Dežalića , radi uvježbavanja naših članova. Tako je on od 12 do 19. svibnja 1889. g. Uvježbao četu i održao prvi strukovni tečaj u našem društvu.
= 30. 06. 1889.g. na sjednici društva donijeta odluka o stupanju DVD-a Lipovljani u Zajednicu hrvatsko – slavonskih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Tim činom naše sruštvo ima svog člana Andriju Plešića ( vojvodu društva ) u središnjem odboru od 1895 – 1899.g.   ( slika   središnji odbor )
= 06.08. 1890.g. veliki požar u središtu Lipovljana , zahvačeno je bilo 27 objekata – kuća i gospodarskih  zgrada
= 1899.g društvo je za 10 –tu godišnjicu društva imalo svoj barjak koje je nasljedio od ukinute obrtničke zadruge Lipovljanske , čiji je zaštitnik bio sv. Florijan
= 1910.g. predsjednik Martin Crkvenac kupuje novi barjak koji je posvečen 13.08.1911.g a kuma je bila gospođa Antonija Šporer – vlasnica gostionice „K tri graničara „ u kojoj je pisao i boravio kraljevski šumar Josip Kozarac.
              ( slika prvi barjak i lente predsjed. i kume )
= od samog početka osnivanja društva održavani su  plesovi a od njihove zarade osnovana je blagajna za potporu „ obnemoglih „ i unesrečenih   vatrogasaca. Plesovi su se održavali u gostionici „ K tri graničara „ vlasnice Antonije Šporer ali i u drugi gostionicama.
= od 1892. g. U društvu je postojala i „ Vatrogasna glazba „. U prvom svjetskom ratu raspala se no 1922.g. opet se obnavlja i takva svira do 1935.- th
= za 70 –tu obljetnicu društva dobiva vatrogasni barjak
= nabavlja se oprema te učvršćuju se odnosi sa INA Naftaplina
= 1978. g. Povodom 90 –te obljetnice društva potpisana je povelja o bratimljenju sa Gasilskim društvom Bizovik ( Ljubljana ) danas Prostovoljnim Gasilskim društvom Bizovik koja traje do današnjih dana ( slika bratimljenja – Bizovik )
= završava se gradnja novog spremišta koji je za 100 –tu obljetnicu i svečano otvoren     (   gradnja   spremišta )
= intenzivno se radi na podučavanju članstva te se formiraju natjecateljske ekipe
= za 110-tu obljetnicu ( 1998.g. ) društvo dobiva od INA Naftaplina novi barjak
            ( nova zastava )
= prvi puta u povijesti društva natjecateljska ekipa iz DVD-a Lipovljani ( muška „ B“ ) kvalificira se na vatrogasnu Olimpijadu koja se održava u Kopiju – Finska u srpnju 2001.g.
= ista ta muška „ B“ ekipa drugi put za redom odlazi na vatrogasnu Olimpijadu 2005.g. u Varaždin
DATUMI ( GODINE ) NABAVKE ZNAČAJNE OPREME
 ( ŠTRCALJKE , VOZILA I SL. ) TKO SU BILI DONATORI SREDSTAVA ZA NABAVU
23.03.1889.g. ( na 3. sjednici UO ) objavljeno je da je nabavljena vatrogasna oprema i to :
   – jedna velika vozna štrcaljka najnovijeg sustava tvrtke KERNREUTHER iz Beća za svotu od 2 200 kruna , sa pripadajućim cijevima , sisalicama i nosilicama
 – potrebne ljestve ( sastavne , kukače i krovne ljestve )
 – užad za penjače
 = sredstva je uplatila općina Lipovljani 1 000 forinti ( = 2 000 kruna )
Lipovljansko društvo nabavlja 1890.g. dvije vatrogasne štrcaljke i pripadajuću opremu za tzv. filijalna sela Međurić i Kraljeva Velika , ista oprema nabavljena je 1891.g. za Krivaj i 1893.g. za Piljenice.
 Crvena kola ( za prijevoz usisnih i tlačnih cijevi ) nabavljena su 1892.g.
 Momčadska kola ( za prijevoz vatrogasaca ) nabavljena 1895.g.
1899.g. nabavljena je štrcaljka vožnjača na 4 kotača zvana „ HRVATSKA UNIVERZALKA „ za 920 kruna od češke tvrtke R.A. SMEKALE
1903. g. ( na cvijetnu nedjelju ) društvo je dobilo novu štrcaljku zvanu „ Hrvatska univerzalka“ nabavljenu od poznate firme R.A. SMEKALE – na provjeri štrcaljke bio je i sam g. Mirko Kolarić.
1906.g. nabavljena mrtvačka kola
17.05.1914. g. Donijeta odluka o nabavi jedne štrcaljke najnovije izrade kod Prve hrvatske tvornice strojeva i ljevaonice željeza d.d. u Zagrebu ali zbog rata nije se realizirala nabavka.
1925.g. nova bačva za vodu – kupila općina
1935.g. kupuju se nove usisne cijevi
1936.g. članovima se kupuju kape ( po propisanim pravilima )
1938.g. kupuju se nove odore
1958.g. kupuje se prva motorna štrcaljka „ SAVA“
1968.g. INA Naftaplin poklanja društvu automobil „ OVERLAND“   a od sakupljenih sredstava kupuje se motorna štrcaljka „ SAVICA „
1970-tih godina nabavljaju se 3 komada „S“ -100 aparata ; agregat
 „ ROSENBAUER“ te navalna kola.
1988.g. povodom 100-te obljetnice nabavljeno je novo navalno vozilo, kombi te niz vrijedne vatrogasne opreme
1995.g.  nabavlja se auto cisterna od 10 000 litara
Od 2000.g. do danas uz pomoć općine Lipovljani i VZŽ Sisačko – Moslavačke nabavljeno je navalno vozilo DAF , kombi vozilo Mercedes- sprinter, TAM -110 , te niz opreme od visoke operativne i financijske vrijednosti
 
GODINE IZGRADNJE SPREMIŠTA – DOMOVA , TKO SU BILI DONATORI SREDSTAVA ZA IZGRADNJU
 
Kolovoz 1889.g. napravljeno je prvo vatrogasno spremište na sredini zapadne strane Trga od drvene građe , izvana obijeno daskama , pokriveno crijepom, sa tornjem ( vidikovcem ) u sredini u vrijednosti od 1 000 kruna. Ulaz u spremište bio je na istočnoj strani sa Trga.
 Općina je izgradila to spremište.
1907.g. izvršen je popravak i bojanje spremišta ( 218 kruna – općina izdvojila 193 krune )
1927. g. Spremište je u „derutnom „ stanju i traži se od općine da izvrši popravak – no nema pisanog traga što je napravljeno
14.08.1935.g. zbog oluje u Lipovljanima krov i toranj dosta su uništeni
 Općina je dala 1 200 dinara pripomoći a vatrogasci su obavili potrebne radove u vlasitoj režiji. Uz popravke spremište služi svrsi do 1960-tih godina.
1950-tih na posjedu Kellović ( današnje spremište ) počela je gradnja spremišta koje je dovršeno 1962.g. a 1963.g. na njega je postavljena električna sirena.
Početkom 80-tih ruši se spremište iz 1962.g. , ostaje samo toranj i počinje se graditi današnje spremište   koje je 1988.g. povodom 100-te obljetnice svečano otvoreno.
Veliki dio oko gradnje ovog spremišta napravili su članovi društva svojim dobrovoljnim radom.
VAŽNIJI REZULTATI NA NATJECANJIMA , GDJE , KADA I TKO IH JE POSTIGAO
Značajni rezultati u nazad desetak godina :
1997.g. natjecanje VZŽ Sis.-Moslavačke u Topolovcu
               Muška „ B „ ekipa — 2. mjesto
               Žene   „ B „ ekipa — 2 mjesto
1999.g. natjecanje VZŽ Sis.- Moslavačke u Lekeniku
               Muška „ B „ ekipa — 1 mjesto
               Žene    „ B „ ekipa — 1. mjesto
2000.g. VZŽ   za djecu i mladež u Kutini
               Djeca ženska ekipa — 2 mjesto
2000.g. Državno natjecanje vatrogasaca RH u Varaždinu
             Muška „ B „ ekipa — 3 mjesto
2001. g. Vatrogasna olimpijada Kopio – Finska
               Muška „ B „ ekipa — 13 u zlatu
2003.g. natjecanje VZŽ Sis.-Moslavačke u Desnom Trebarjevu
              Muška „ B „ ekipa — 1. mjesto
              Ženska „ B „ ekipa — 1 mjesto
           Županijsko natjecanje za mladež – Topusko
             Mladež – ženska — 2 mjesto
2004. g. Državno natjecanje vatrogasaca RH u Osijeku
              Muška „ B „ ekipa – 3 mjesto
              Ženska „ B „ ekipa – 3 mjesto
2005.g. vatrogasna olimpijada Varaždin
               Muška „ B „ ekipa – 23 mjesto u srebru
2006.g. KUP natjecanje HVZ-a ( zbrajaju se 5 natjecanja te godine )
                 Muška „ B „ ekipa – 3 mjesto
                 Žene „ B „ ekipa   — 1 mjesto
2007.g. KUP natjecanje HVZ-a ( zbroj 5 natjecanja te godine )
              Žene „ B „ ekipa — 1 mjesto
            Županijsko natjecanje za odrasle ( ekipe se plasiraju na državno 2008.g.)
            Žene „ B „ ekipa — 1 mjesto
             Žene „ A „ ekipa — 2 mjesto
            Muška „ B „ ekipa — 2 mjesto
            Muška „ A „ ekipa — 3 mjesto