DVD KRIVAJ

DVD KRIVAJ osnovan je 6. Ožujka 1932. godine. Osnivačka skupština održana je u tzv. Seoskoj straži u Krivaju na prostoru na kojem će niknuti društveni dom. DVD KRIVAJ u osnivanju broje 82 člana i to 31 izvršitelji , 23 utemeljitelji i 28 podupirajući. U prvu upravu izabrani su : Predsjednik Tomić Josip zemljoradnik, Zapovjednik Merhaut Franjo zemljoradnik, Tajnik Horvat Slavko zemljoradnik, Blagajnik Mesić Andrija zemljoradnik. Upravni odbor sačinjavaju članovi: Tomić Ivo zemljoradnik, Suja Stjepan zemljoradnik, Šafarik Franjo. Nadzorni odbor sačinjavaju članovi: Prebežac Pavao zemljoradnik, Sajdl Karlo zemljoradnik, Sajdl Tomo zemljoradnik.

DVD KRIVAJ se od samog početka financira iz članarina, koju plaćaju svi članovi ali je razlika kojoj grupi vatrogasaca pripadaju. Bitne financije dolaze i iz radova koje obavljaju članovi DVD-a kao štosu prodaja drva i pravljenje seoskih zabava, koje su, dok nije izgrađen društveni dom, tada Vatrogasni dom, organizirane u dvorištima članova. Oprema sa kojom je DVD KRIVAJ raspolagalo je bila ona kojom su se služili dok su članovi DVD Krivaj bili filijala DVD LIPOVLJANI uz uvjet koja je postavila uprava DVD LIPOVLJANI da se oprema ima vratiti ako se društvo rasformira to jest ostane na dva člana.

Predsjednici DVD KRIVAJ su bili, koliko se iz zapisa sa redovnih godišnjih skupština i sa zapisnika sa sastanaka upravnog odbora vidi, a bilo je dosta promjena, sljedeći članovi DVD KRIVAJ:
 • Tomić Josip             1932-1941
 • Pavlović Rade          1941-1946
 • Tomić Josip             1946-1958
 • Krepelka Josip        1958-1960
 • Rudelić Ivan             1960-1961
 • Vukelić Mato             1961-1965
 • Kuharić Dragan       1965-1966
 • Rudelić Ivan             1966- 1967
 • Jancetić Stjepan      1967-1968
 • Kuharić Dragan       1968-1970
 • Makal Antun              1970-1972
 • Merhaut Karlo           1972-1974
 • Vukelić Mato              1974-1976
 • Tomić Nikola st.       1976-1980
 • Zorić Josip                1980-1982
 • Tomić Nikola st.       1982-1988
 • Prebežac Stjepan    1988-1994
 • Merhaut Ivan             1994-2000
 • Biondić Tomo           2000-2002
 • Kuharić Zdravko       2002-2005
 • Šelem Ivan                2005-

Izgradnja društvenog doma je započeta u organizaciji DVD KRIVAJ oko 1936 u Zapisnicima sa redovnih godišnjih skupština se ne nazire točan datum početka izgradnje ali se uvelike piše o sakupljanju donacija u cigli ili drvima koja su potrebna da se ispeče cigla vlastitim snagama. Sa izgradnjom doma DVD KRIVAJ dobiva novi zamah u radu. Priljev financija je malo sigurniji i stalniji, jer se u tada u domu koji je u vlasništvu DVD-a organiziraju zabave, ali i predstave koji organiziraju sami članovi DVD-a . U zapisniku sa jedne redovne godišnje skupštine se navodi da se ima kazniti vatrogasac koji nije dolazio na probe dramske skupine i zbog njega se predstava nije održala te je tako financijski oštetio društvo. Zbog organiziranja raznih događaja, ali i iznajmljivanja sale drugim organizacijama, najčešće se spominje Češka beseda, i pojedincima dolazi do redovnih priljeva u blagajnu. U društvenom domu DVD organizira i rad gostionice koja uz dogovor da se plaća najam DVD-u prelazi u ruke Mjesnog odbora 1968 godine. 1970 se kreće u nabavu tzv. Motorke ( pumpe za vodu) drug Vojta ispred saveza DVD-a obavještava članove DVD-a KRIVAJ da se dogovore kakva bi im motorka odgovarala, a drug Kolić ispred općinskog saveza izjavljuje da će općina učestvovati sa polovicom financijskih sredstava potrebnih za nabavu «motorke».Već iduće godine tajnik DVD-a KRIVAJ Suja Stjepan izvještava članove o nabavi pumpe za vodu. Prvo vatrogasno vozilo za prijevoz članova i opreme nabavljeno je oko1982. godine, kamionska cisterna nabavljena je i ranije i također je služila za osiguravanje financija DVD-u jer je služila za dovoz pitke vode.

 

 

Danas je u DVD KRIVAJ učlanjeno 87 članova, od toga 10 operativnih, 21 aktivni, 44 pričuvna, 7 veterana, 5 mladeži. U upravnom odboru su Šelem Ivan-predsjednik, Sakać Zlatko- zapovjednik, Tisaj Michael- tajnik, Jancetić Zdravko- blagajnik, Chour Branko i Kuharić Zdravko članovi upravnog odbora

Od opreme koju posjeduje DVD KRIVAJ treba spomenuti vozilo za prijevoz vatrogasaca i opreme marke mercedes koje je nabavljeno 1995. godine pumpa za vodu koja je uvijek u stanju pripravnosti i ostala oprema koju bi trebalo posjedovati DVD kao što je naš. Posebno se dičimo zaprežnom vatrogasnom pumpom koja datira iz vremena osnutka našeg DVD a ,koja je skoro u uporabnoj funkciji osim malih kozmetičkih zahvata koje treba na joj izvesti.