Dopunska izobrazba o uporabi pesticida

Dana 11.02.2020 (utorak) u 16:00 sati u Društvenom domu u Lipovljanima organizira se predavanje za dopunsku izobrazbu o uporabi pesticida.

Cijena je 150 kuna (edukacija, ispit i iskaznica).

Na temelju Zakona o održivoj uporabi pesticida i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida obveznici izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe ili dopunske izobrazbe.