Dopuna javnog poziva za ostvarivanje potpora u poljoprivredi na području Općine Lipovljani za 2017. godinu

Na temelju Dopune Programa potpora poljoprivredi na području Općine Lipovljani  za razdoblje 2016.-2020. g., Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje D O P U N U   J A V N O G   P O Z  I V A  za ostvarivanje potpora u poljoprivredi na području Općine Lipovljani za 2017. godinu. Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da sukladno Dopunama Programu potpora poljoprivredi na području Općine Lipovljani za razdoblje 2016.-2020. g.  dostave svoje zahtjeve.

Mjera 4. Konzultantske usluge izrade prijave na natječaj iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Dopuna javnog poziva za ostvarivanje potpora u poljoprivredi na području Općine Lipovljani za 2017. godinu