Dobrovoljno darivanje krvi

Gradsko društvo Crvenog križa Novska obavještava članstvo o akciji dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u Novskoj, Jasenovcu i Lipovljanima od 29.09.2014. do 01.10.2014.