DJEČJEM VRTIĆU DARIVANA KLIMA I TEMATSKI SET IGRAČAKA

Predsjednica Mjesnog odbora Lipovljani, Dubravka Hubak i član Mjesnog odbora Franjo Vlahović, posjetili su Dječji vrtić ‘Iskrica’ u Lipovljanima, u srijedu, 7. prosinca kako bi i službeno predali na uporabu klimu i tematski set igračaka, koje su vrtiću kupili iz sredstava Mjesnog odbora.

                Na sjednici u studenom, članovi Mjesnog odbora Lipovljani, utvrdili su kako za ovu godinu imaju nepotrošenih 15.000 kuna, pa su odlučili kako će taj novac uložiti u bolji standard Dječjeg vrtića ‘Iskiraca’ u Lipovljanima. U dogovoru s Marijom Duda, ravnateljicom Dječjeg vrtića, kupljeno je najpotrebnije, prema željama iz ove predškolske ustanove.

Ugrađena je klima, u vrijednosti od 8.000 kuna, koju će koristiti tijekom ljetnih dana, ali i smanjiti troškove grijanja u jutarnjim satima, u kasno proljeće i ranu jesen, koristeći klimu za zagrijavanje prostorije. Kupljen je i tematski set igračka, koji je već neko vrijeme želja polaznika vrtića, a radi se o kompletu minijaturne kuhinje u kojoj sad uživaju polaznice vrtića. Vrijednosti seta za igranje je 4.500 kuna.

Tako je odluka o ulaganju novca Mjesnog odbora, zajednički realizirana u mjesec dana, a kad je sve postavljeno u vrtiću, polaznike lipovljanskog vrtića, kojih je ove godine 85, obišli su članovi Mjesnog odbora. Tom prigodom družili su se s polaznicima vrtića, a oni su im zahvalili za vrijedan dar, u ove predblagdanske dane. Članovi Mjesnog odbora bili su i počašćeni u ‘novoj kuhinjici’ Dječjeg vrtića, u kojoj glavnu riječ vode male polaznice Dječjeg vrtića, a ne tete odgajateljice, ili vrtićki kuhar.

Damir SMETKO