DAN DOBROVOLJNIH DARIVATELJA KRVI

U povodu obilježavanja 25.10.-Dana dobrovoljnih darivatelja zahvaljujemo svim darivateljima krvi za brojne živote koje su spasili do sada.

Gradsko društvo Crvenog križa Novska