ČLANOVI RIBOLOVNOG DRUŠTVA IZ LIPOVLJANA ODRŽALI AKCIJU UREĐENJA I ČIŠĆENJA

Članovi Športskog ribolovnog društva ‘Šaran’ iz Lipovljana, osim ribolova i brige za poribljavanje svojih voda, stalno brinu i o prirodi. Svojim društvenim pravilima odlučili su da svaki punoljetni član mora GEDSC DIGITAL CAMERAgodišnje sudjelovati na dvije akcije uređenja okoliša i zaštiti prirode, a akcije obuhvaćaju uređenju okoliša voda kojima gospodare.

Prva ovogodišnja akcija uređenja održana je početkom svibnja na jamama kod Gradina, a druga akcija uređenja održana je u nedjelju, 2. listopada na Strugu kod Opeka. Na akciju uređenja obale Struga, te prilaza do mjesta za parkiranje i boravak, odazvalo se 26 punoljetnih članova, a provedena je u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Lonjsko polje.GEDSC DIGITAL CAMERA

Uglavnom je košeno šiblje, trnje i izrasla trava, kupljeno otpalo granje, potkresavano žbunje na obali Struga, uz mjesta za ribolov i uređivane staze po obali, koje vode do ribičkih mjesta.  Pokupljen je i sav komunalni otpad kojeg je ove godine bilo nekoliko plastičnih vreća za smeće. Iako ribolovci iz Lipovljana gospodare s lijevom obalom Struga, i imaju stalnu obvezu iza sebe ostaviti čisto ribičko mjesto, na taj dio dolaze i drugi ribolovci, čak i iz Zagreba, koji se očito ne drže takvih pravila. Stoga su i prikupili nekoliko vreća smeća, uglavnom plastike i limenki od hrane za ribe, koje su pokupili i zbrinuli u svojim kantama s otpadom.

Osim proljetne, i ove jesenske radne akcije, na uređenju i čišćenju okoliša uz vode na lipovljanskom GEDSC DIGITAL CAMERApodručju, članovi ŠRD ‘Šaran’ iz Lipovljana, održali su i nekoliko manjih akcija čišćenja i uređenja voda i okoliša uz vodu. U njima su ove godine sudjelovali članovi, ali u manjem broju jer tijekom akcija nije bilo velikih zahvata u čišćenju.

Nakon akcije uređenja na Strugu, održano je zajedničko  druženje članova, na kojem su se mogle čuti nove informacije o radu društva i o planovima do kraja godine. Održan je i zajednički ručak, na otvorenom, a nakon toga, tko je imao volju zabacio je i po koji ribolovni štap u vodu. Voda Struga niskog je vodostaja i već je puna lišća i trave, pa velikih ulova i nije bilo, no za članove ŠRD ‘Šaran’, dan proveden u prirodi je ono što ih zadovoljava i čime pune ”svoje baterije”.

Iako su planiranu obvezu o dvije akcije čišćenja sada ispunili, do kraja godine, ako to vrijeme dozvoli, planiraju još zajedničkih akcija.

Damir SMETKO

GEDSC DIGITAL CAMERA