BIRAČI NAJVIŠE, UKUPNO 41% GLASOVA, DALI KANDIDATIMA S LISTE NARODNE KOALICIJE

Lista broj 14, na kojoj su bili kandidati Narodne koalicije, u koju su ušle stranke SDP, HNS, HSS i HSU, na području općine Lipovljani, tijekom izvanrednih parlamentarnih izbora, u nedjelju, 11. rujna dobila je najviše glasova izašlih birača. Slijedi je, s prilično manje dobivenih glasova, lista broj 10 na kojoj su bili kandidati HDZ-a. Od ukupno 18 kandidiranih lista još su samo dvije liste dobile više od 100 glasova na području općine Lipovljani, i to koalicijska lista broj 2, čije je nositelj Stranka rada i solidarnosti MB 365 i lista broj 5, koju su činili kandidati MOST-a. Izlaznost na birališta nije bila velika, tek 50,6% ukupno upisanih birača općine Lipovljani izašlo je na glasanje.

Iako takvi rezultati nisu ostvareni na državnoj razini, najzadovoljniji rezultatima na području općine Lipovljani, prema neslužbenim rezultatima, mogu biti u Narodnoj koaliciji. Njihova je lista dobila najveći broj glasova na 4 od 6 biračkih mjesta, i pobijedila za 159 glasova više, od liste koju je glasačima ponudio HDZ.

U biračkim popisima, na području općine Lipovljani, za ove izbore upisano je bilo ukupno 2.665 birača. Na glasovanje je izašlo 1.350 birača, što je tek polovica, odnosno 50,6% . Nevažeća listića bila su 32, što je više od 2 % izašlih birača, pa je ukupno 1.318 glasova raspodijeljeno među 18 od 19 istaknutih lista, koliko ih je bilo na glasačkom listu za ovogodišnje izvanredne parlamentarne izbore u Hrvatskoj, u 6. izbornoj jedinici. Naime, lista broj 12, koju su činili kandidati laburista, na 6 izbornih mjesta općine Lipovljani nije dobila niti jedan glas.

Najviše glasova na području općine Lipovljani, dobila je zajednička lista Narodne koalicije, ukupno 554 glasa, što je 41% od izašlih glasača. Lista kandidata HDZ-a dobila je 395 glasova, ili 29,3% izašlih glasača. Lista Stranke rada i solidarnosti Milana Bandića dobila je 137 glasova, što je 10,15%, a lista MOST-a dobila je 108 glasova, ili točno 8 % birača s područja općine Lipovljani. Tako je ukupna većina glasova od 1.194 dana glasa, ili 88,55% ukupnog broja birača, raspodijeljena između četiri liste, kao i kod glasača u čitavoj Hrvatskoj, dok je svih ostalih 14 kandidiranih lista dobilo ukupno još samo 156 glasova ili tek 11,4% izašlih birača.

Iza četiri najjače liste, po broju dobivenih glasova, nalaze se lista broj 18, lista Živog zida koja je na području općine Lipovljani dobila 63 glasa, ili 4,7% od izašlih birača, te lista broj 3, lista HSP, HČSP, ABH i OS sa dobivenih 14 glasova što je 1% ukupno izašlih birača.

Sve ostale liste dobile su ispod 1% glasova birača općine Lipovljani. Lista A-HSP dobila je 8 glasova, lista HSP AS dobila je 2 glasa, lista Pametno 7 glasova, Blokirani 2 glasa, Demokratska stranka žena 5 glasova, lista HBPS 2 glasa, Hrvatska radnička stranka 5 glasova, Koalicija NLSP, SH,PZ, ORaH 3 glasa, Stranka umirovljenika 9 glasova, Zeleni savez 3 glasa, lista SRP-a 1 glas, a lista Hrvtski laburista niti jedan glas.

GEDSC DIGITAL CAMERA

Po biračkim mjestima

Na biračkom mjestu 1. u Lipovljanima bilo je upisano 687 glasača, a na glasovanje je izašlo 366 glasača. Najviše glasova, ukupno 152, dobila je lista Narodne koalicije. Slijedi lista HDZ-a s 108 glasova, pa lista Stranke i solidarnosti BM sa 33 glasa. Lista MOST-a dobila je 25 glasova, a Živog zida 24 glasa. Još je 8 lista, na biračkom mjestu 1 u Lipovljanima dobilo ukupno 18 glasova.

Na biračkom mjestu 2 u Lipovljanima bilo je upisano 549 glasača, a na glasovanje je izašlo 304 glasača. Najviše glasova, ukupno 142, dobila je lista Narodne koalicije. Slijedi lista HDZ-a sa 72 glasa, pa lista Stranke solidarnosti s 32 i lista MOSTA-a sa 30 glasova. Lista Živog zida osvojila je tek 9 glasova. Još samo 8 lista dobilo je ukupno 14 glasova na ovom biračkom mjestu.

Na biračkom mjestu 3 u Lipovljanima bilo je upisano 522 glasača, a na glasovanje je izašao 241 glasač. Najviše glasova, ukupno 109, dobila je lista Narodne koalicije. Slijedi lista HDZ-a sa 72 glasa, pa lista Stranke rada i solidarnosti sa 23 glasa. Lista MOST-a dobila je 19, a lista Živog zida 10 glasova. Još je samo 5 lista dobilo ukupno 6 glasova na ovom biračkom mjestu.

Na biračkom mjestu 4. u Krivaju bilo je upisano 233 glasača, a na glasovanje je izašlo 131 glasač. Najviše glasova, ukupno 61, dobila je lista Narodne koalicije. Slijedi lista HDZ-a s 27 glasova, pa lista Stranke rada i solidarnosti BM sa 17 glasova. Liste MOST-a i Živog zida dobile su tek po 5 glasova, a još je 6 lista dobilo ukupno 10 glasova.

Na biračkom mjestu 5. u Kraljevoj Velikoj bilo je upisano 369 glasača, a na glasovanje je izašlo tek 169 glasača. Najviše glasova, ukupno 65, dobila je lista koju predvodi HDZ. Slijedi lista Narodne koalicije s 51 osvojenim glasom, pa liste MOST-a i Stranke rada i solidarnosti s po 13 glasova. Lista Živog zida dobila je 12 glasova, a još su u Kraljevoj Velikoj glasali za svega 6 drugih lista koje su zajedno dobile 9 glasova.

Na biračkom mjestu 6. u Piljenicama bilo je upisano 305 glasača, a na glasovanje je izašlo 139 glasača. Najviše glasova, ukupno 51, dobila je lista koju predvodi HDZ. Slijedi lista Narodne koalicije s 39 osvojenih glasova. Lista Stranke rada i solidarnosti dobila je 19 glasova, a slijedi ju lista MOST-a sa 16 glasova. U Piljenicama su glasači glasali još za samo 5 lista koje su zajedno dobile 7 glasova.

Damir SMETKO

GEDSC DIGITAL CAMERAGEDSC DIGITAL CAMERAGEDSC DIGITAL CAMERAGEDSC DIGITAL CAMERAGEDSC DIGITAL CAMERAGEDSC DIGITAL CAMERA