Asfaltirana staza na groblju u Krivaju, radovi na uređenju nastavljaju se idući tjedan

         Nakon odrađenih pripremnih radova, iskopavanja trase, nasipanje staze i postavljanje rubnjaka, u petak, 11. rujna, asfaltirana je staza na groblju u Krivaju. Radovi na daljnjem uređenju groblja u Krivaju nastavit će se, ako to vrijeme dozvoli, idući tjedan, a svi radovi završit će do kraja rujna.

         Djelatnici ‘Lip-kom servisa’, položili su asfalt na stazu koja vodi kroz groblje u Krivaju, a radove na slaganju kamenih kockica na početku groblja i asfaltiranju ulaz u groblje obavit će slijedećeg tjedna. Asfaltiranje staze obišao je i Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani sa suradnicima i izrazio zadovoljstvo kvalitetom izvedenih radova. Nakon završenih svih radova, vrijednih gotovo 100 tisuća kuna, groblje u Krivaju poprimit će novi, ljepši izgled.

Damir SMETKO