Asfaltirana Ratarska ulica, jedna od posljednjih, neasfaltiranih ulica u Lipovljanima

         Nakon dužeg čekanja i stanovnici Ratarske ulice u Lipovljanima dobili su asfalt, pa iako malobrojni, od sad imaju iste životne uvjete kao i ostali stanovnici Lipovljana. Djelatnici Strabaga su u četvrtak, 23. i u petak, 24. srpnja poasfaltirali  600-tinjak metara asfalta u dva sloja i tako jednu od posljednjih neasfaltiranih ulica u Lipovljanima  pretvorili u prometno uređenu ulicu. 

         U četvrtak, 23. srpnja asfalteri ‘Strabaga’ položili su nosivi, izravnavajući sloj asfalta, a asfaltiranje Ratarske ulice završili su u petak, 24. srpnja nanošenjem drugog, habajućeg sloja asfalta.

         Ratarska ulica je po kategoriji cesta – općinska cesta, koja se nakon naseljenog dijela pretvara u poljski put, a sve je u nadležnosti održavanja Općine Lipovljani. Asfaltiranje Ratarske ulice ugovoreno je početkom lipnja s predstavnicima ‘Strabaga d.o.o.’, zajedno s ugovaranjem asfaltiranja Fratrovog Jarka i Odvojka u ulici Ante Starčevića. Asfaltiranje sve tri ove ulice ugovoreno je za gotovo 450.000 kuna, a sredstva su osigurana u općinskom proračunu Općine Lipovljani.

Damir SMETKO