Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Gradsko društvo Crvenog križa Novska poziva darivatelje krvi na treću ovogodišnju

akciju dobrovoljnog darivanja krvi za potrebe Hrvatskog zavoda za transfuzijsku

medicinu iz Zagreba.

Akcija darivanja krvi održati će se:

– U Novskoj, u ponedjeljak 28.09.2020. u Galeriji Pučkog otvorenog učilišta

Novska (ulaz u Gradsko kino) u vremenu od 9-16 sati,

– U Novskoj u utorak 29.09.2020. u Galeriji Pučkog otvorenog učilišta Novska

(ulaz u Gradsko kino) u vremenu od 10-14 sati,

– U Lipovljanima u srijedu 30.09.2020. godine od 11-15 sati u Vatrogasnom

domu DVD-a Lipovljani.

Svaki dobrovoljni darivatelj krvi koji se odazove na ovu akciju darivanja krvi dobiti će poklon paket Hrvatskog Crvenog križa „Vaš dar za pravu stvar“.

Hvala za darovanu krv i brojne spašene živote!

                                                                Gradsko društvo

                                                                      Crvenog križa Novska