-adresa: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, Lipovljani,
-telefon: 044/676-004,
-faks: 044/611-214,

 

Općinsko vijeće – TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3

 

 

Uprava Općine – TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3, Tel: 044/676-004 Fax: 044/611214


Načelnik

Nikola Horvat

NAČELNIK, Općine Lipovljani

Tel: 044/635 601

 

 

nikola.horvat@lipovljani.hr 

Objava o upravljačkim djelatnostima i vlasništvu poslovnih udjela načelnika Općine Lipovljani sukladno članku 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN110/7, 125/08)

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN110/07, 125/08) obavještavamo da općinski načelnik Općine Lipovljani ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20% stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Lipovljani kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona.

 

Ljiljana Tomić

zamjenica načelnika

Tel:099/3968188

 

ljiljana.tomic@lipovljani.hr 

 
         
         
         

Jedinstveni upravni odjel – TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3 opcina@lipovljani.hr ili opcina-lipovljani@sk.t-com.hr


 

Komunalni redar

Provođenje zakona o komunalnom redu i uređivanju okoliša

Tel: 044/635605

 

komunalni.redar @lipovljani.hr

1. provedi nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda

2. donosi rješenje i provodi naplatu za korištenje javnih površina

3. provodi nadzor nad provođenjem odluke o održavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta povjerenih Lip-kom-u

4. obavljanje poslova prijevoza prema potrebi sa službenim autom

5. vodi brigu vezano uz održavanje domova

6. provodi nadzor nad zimskom službom

7. obavlja i druge poslove prema nalogu općinskog načelnika

 

Anđelka Štelma računovođa

financije

Tel: 044/635603

 

racunovodstvo @lipovljani.hr

 

Ljubica Jakopčić komunalno-administrativni referent

komunalno-administrativni poslovi

Tel: 044/635604

 

komunalni.referent @lipovljani.hr

 

Natalija Rohan viši upravni referent

obavlja stručnu i tehničku pripremu za sjednice Općinskog vijeća i poglavarstva,

Tel: 044/635602

 

tajnik.opcine @lipovljani.hr

 

Komunalno poduzeće Lip-kom d.o.o. – TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3


direktor

Rukovodi radom Društva

Tel: 044/611-265

 

 

Članak 5. C Zakona o javnoj nabavi – Zabrana sklapanja ugovora

Komunalno poduzeće Lip-kom d.o.o. Lipovljani kao sektorski naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 5. c Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 110/07 i 125/08):

1. Obrt za stručne, znanstvene i tehničke usluge „MMS INŽENJERING“ vl. Miroslav Pavičić, Josipa Kozarca 12 a, 44 322 Lipovljani