-adresa: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, Lipovljani,
-telefon: 044/676-004,
-faks: 044/611-214,

 

Općinsko vijeće – TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3


Anka Doležal

predsjednica vijeća

Tel: 044/676-355

Željanska 49, SDP-predsjednica  

Miroslav Horvat

dopredsjednik vijeća

Tel: 098/1945263

 Zagrebačka 67, HSU-prvi potpredsjednik  
 IVAN MAGDIĆ

dopredsjednik vijeća

Tel: 044/

 , Krivaj 69, HSS-drugi potpredsjednik   

Zlatko Štavalj

vijećnik

Tel: 044/676-005

Kolodvorska 38, HSS   
 VELJKO DALENJAK, 

vijećnik

Tel: 044/

 B. Radića 62, SDP  

Mario Romanjek

vijećnik

Tel: 044/676-238

 A. Mihanovića 24, HNS   

Marinko Sabadoš

vijećnik

Tel: 044/613-732

 K. Velika 121, HSS  
 IVO SLOTA

vijećnik

Tel: 044/

 B. Radića 61  
DAMIR KVATERNIK

vijećnik

Tel:

Piljenice 123, HSS   

JOSIP KOZINA

vijećnik

Tel: 044/

 A. Starčevića 12, HSU   
 JOSIP ŠTAVALJ

vijećnik

Tel:044

 Kolodvorska 38, HSS  
 NADA TOŠ

vijećnik

Tel:044/676-245

 Kutinska 13, HDZ  
 TEA BARANEK MIJAČ

vijećnik

Tel:

 Sv. Barbare 13a, HDZ  
 

 

 

   
 

 

 

   

Uprava Općine – TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3, Tel: 044/676-004 Fax: 044/611214


Načelnik

Mario Ribar

NAČELNIK, Općine Lipovljani

Tel: 044/676-004

 

mario.ribar@lipovljani.hr

Objava o upravljačkim djelatnostima i vlasništvu poslovnih udjela načelnika Općine Lipovljani sukladno članku 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN110/7, 125/08)

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN110/07, 125/08) obavještavamo da općinski načelnik Općine Lipovljani ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20% stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Lipovljani kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona.

 

TOMISLAV LUKŠIĆ

zamjenik načelnika

Tel:099/690 39 39

 

zamjenik.nacelnika@lipovljani.hr

 
         
         
         

Jedinstveni upravni odjel – TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3 opcina@lipovljani.hr ili opcina-lipovljani@sk.t-com.hr


Nikola Horvat

Komunalni redar

Provođenje zakona o komunalnom redu i uređivanju okoliša

Tel: 044/635605

Mob; 099/6676 330

komunalni.redar @lipovljani.hr

1. provedi nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda

2. donosi rješenje i provodi naplatu za korištenje javnih površina

3. provodi nadzor nad provođenjem odluke o održavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta povjerenih Lip-kom-u

4. obavljanje poslova prijevoza prema potrebi sa službenim autom

5. vodi brigu vezano uz održavanje domova

6. provodi nadzor nad zimskom službom

7. obavlja i druge poslove prema nalogu općinskog načelnika

 

Anđelka Štelma računovođa

financije

Tel: 044/635603

 

racunovodstvo @lipovljani.hr

 

Ljubica Jakopčić komunalno-administrativni referent

komunalno-administrativni poslovi

Tel: 044/635604

 

komunalni.referent @lipovljani.hr

 

Natalija Rohan viši upravni referent

obavlja stručnu i tehničku pripremu za sjednice Općinskog vijeća i poglavarstva,

Tel: 044/635602

 

tajnik.opcine @lipovljani.hr

 

Komunalno poduzeće Lip-kom d.o.o. – TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3


Miroslav Pavičić direktor

Rukovodi radom Društva

Tel: 044/611-265

 

 

Članak 5. C Zakona o javnoj nabavi – Zabrana sklapanja ugovora

Komunalno poduzeće Lip-kom d.o.o. Lipovljani kao sektorski naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 5. c Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 110/07 i 125/08):

1. Obrt za stručne, znanstvene i tehničke usluge „MMS INŽENJERING“ vl. Miroslav Pavičić, Josipa Kozarca 12 a, 44 322 Lipovljani